Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční 16. a 17. apríla 2020. Na základe opatrení prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

 

Postup:

  • Rodičia vyplnia prihlášku TU elektronicky (Pozn.: Pre vyplnenie prihlášky kliknite na TU elektronicky). Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (vtedy prebehne kontrola uvedených údajov  v prihláške podľa rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonného zástupcu, o postupe Vás budeme informovať). Prihlášku môžete odoslať najneskôr 17. apríla 2020 o 17:00 hod.

 

  • Tí rodičia, ktorí takúto možnosť nemajú, vyplnia a odovzdajú prihlášku priamo v budove základnej školy dňa 16. a 17. apríla 2020 v čase od 15.00 hod. do 17:00 hod.  pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Rodičia musia mať pri vstupe rúško (alebo inú účinnú ochranu úst a nosa). Do budovy školy ich bude vpúšťať zamestnanec školy. Do budovy budú vchádzať po jednom a čakať budú v rozstupoch minimálne 2 metre.  

 

V prípade, že rodič bude žiadať (alebo zvažuje) odklad povinnej školskej dochádzky, vypíše prihlášku a v nej túto skutočnosť uvedie. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonných zástupcov budeme o prevzatí prihlášky a o ďalšom postupe informovať mailom, alebo telefonicky do troch pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že by sme Vás nekontaktovali, napíšte na: holla.martina@zsmrm.sk

Informácia k vyplneniu prihlášky:

  • Údaje vypĺňate podľa rodného listu, občianskych preukazov (používajte diakritické znamienka – dĺžeň, mäkčeň...).
  • Vyplňte všetky polia, ktoré vyplniť viete.
  • Uveďte správne a aktuálne emailové adresy a mobilné čísla, aby sme Vás v prípade potreby mohli rýchlo kontaktovať.
  • Aj v nasledujúcom školskom roku budú mať žiaci možnosť sa učiť písať písmom Comenia Script, alebo klasickým spojitým písmom. V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa učilo písať písmom Comenia Script, vyznačte túto možnosť v prihláške. V prípade, že sa prihlási dostatočný počet žiakov, triedu otvoríme. V prípade, že bude záujem väčší, rozhodneme, ktorí žiaci budú do triedy zaradení na základe nami stanovených kritérií. Informácie o písme Comenia Sript nájdete tu: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/comenia-script/o-pisme
  • Pred odoslaním si prihlášku prekontrolujte.
  • Po vyplnení prihlášky Vám príde potvrdzovací email na emailové adresy, ktoré ste v prihláške uviedli. Email si uložte, máte tam kód prihlášky, ktorý môžete potrebovať pri úprave a dodatočnej tlači. Vytlačnú elektronicnú prihlášku do školy nenoste!

Aktuality

27.03.2020

MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI 1

MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI

POZN.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Detail

24.03.2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie informácie zverejníme priebehu nasledujúcich dní. Sledujte stránku školy: www.zsmrm.sk , kde sa dozviete aktuálne informácie. Otázky ohľadne zápisu píšte tu: holla.martina@zsmrm.sk

Detail

24.03.2020

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie bude opätovne prerušené od 30. 3. 2020 až do odvolania.

Detail

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05