Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej sa uskutočnil 16. a 17. apríla 2020. Na základe opatrení prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutočnil bez osobnej prítomnosti detí. 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rodičia (zák. zástupcovia), ktorí žiadali v prihláške odklad povinnej školskej dochádzky postupujú nasledovne: vypíšu žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, ktorá im bola zaslaná. Súčasť žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca tieto dokumenty doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

V prípade otázok nás kontaktujte: holla.martina@zsmrm.sk

Aktuality

30.04.2020

Zásady hodnotenia

Riaditeľka školy na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ rozhodla o zásadách hodnotenia.

Detail

15.04.2020

Oznam k administrácii prihlášok na SŠ

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 9.ročníka, 5. ročníka a nižšie končiacich žiakov.

Detail

27.03.2020

MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI 1

MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI

POZN.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Detail

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05