Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

 

 OZNAM ŠKD

V utorok 30. júna 2020 bude prevádzka ŠKD

do 12,00 hod.

 

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dňa 11. 6. 2020 v čase od 12:00 do 16:00 hod. a 12. 6. 2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. bude prebiehať overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v prihláške do 1. ročníka ZŠ. Zákonný zástupca príde bez dieťaťa a prinesie si: občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že dieťa je prijaté do 1. ročníka, rodič prinesie 20€ (záloha na PZ a písanky do 1. ročníka).

V prípade, že poskytnuté údaje sú správne, bude rodičovi (zákonnému zástupcovi) vydané rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka, alebo rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

 

Rodičia (zák. zástupcovia), ktorí žiadali v prihláške odklad povinnej školskej dochádzky prinesú si okrem vyššie uvedeného: žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že niektorý z dokumentov nemôžete ešte doručiť, alebo v daný termín nemôžete prísť, kontaktujte nás: holla.martina@zsmrm.sk

 

 

 

Aktuality

18.06.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

od 22. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020

Detail

15.06.2020

UPOZORNENIE

OBED 30.6.2020 - Ak nemáte záujem o obed 30.6.2020 odhlásenie je nutné urobiť najneskôr do 26.6.2020 do 14,00 hod. Vzhľadom k ukončeniu prevádzky v školskej jedálni po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované!!!

Detail

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05