ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Výchovný poradca a školský podporný tím

Výchovný poradca:  Mgr. Ján Poljak

Konzultačné hodiny:

UTOROK     9:30 hod. - 13:00 hod.

VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. 

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Je to veľmi široká oblasť a vzhľadom na to, že výchovný poradca je riadnym aprobovaným učiteľom, na vykonávanie tejto činnosti má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti o 3 hodiny týždenne. 

Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým: 

Partnerská komunikácia a spolupráca

 • s vedením školy,
 • s jednotlivými pedagógmi (konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),
 • s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktmi, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),
 • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),
 • s protidrogovými koordinátormi,
 • s koordinátormi pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva,
 • s pedagogicko-psychologickými poradňami,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
 • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
 • so špeciálno-pedagogickými poradňami,
 • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),
 • organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,
 • účasť na rodičovských združeniach,
 • podľa potreby uskutočniť osobné návštevy v rodinách detí,
 • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
 • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
 • realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,
 • pomáhať pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov zo sociálne slabších rodín,
 • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
 • podporovať duševné zdravie žiakov i učiteľov v škole,
 • spolupráca pri organizovaní dňa otvorených dverí v škole.

Iné

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Besiedka - 3.B - 52

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2