Obsah

 

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Aktuálne informácie o vzdelávaní žiakov od 18. 1. 2021

Od 18. januára budú žiaci pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom výučby. Dôvodom je pretrvávajúca zlá epidemiologická situácia.
Nakoľko sa informácie neustále menia, sledujte Edupage. Tu Vám zašleme vždy aktuálne informácie.
Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor:

OZNAM

Vážení rodičia,
prechod žiakov II. stupňa na prezenčné vzdelávanie v škole je možný len vtedy, ak sa žiaci a ich zákonní zástupcovia zúčastnia skríningového testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom COVID-19. Vstup do budovy školy bude povolený len pre žiaka s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho zákonný zástupca, prípadne obaja zákonní zástupcovia.
Prezenčná forma výučby bude realizovaná len v prípade, ak sa skríningového testovania zúčastní minimálne 70 % žiakov a jeden zákonný zástupca každého testovaného žiaka.
Prosím o vyjadrenie Vášho záujmu/nezáujmu o testovanie formou antigénových testov za účelom návratu žiakov II. stupňa do školských lavíc v januári roku 2021. Svoj záujem/nezáujem vyjadrite najneskôr 10. 12. 2020 do 12,00 hod. Dotazník Vám bol zaslaný na Edupage.
Poznámka: prieskum sa robí na základe aktuálnych informácii o skríningovom testovaní v oblasti školstva.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor:

OZNAM

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 3.B triedy od 30. 11. 2020 do 04. 12. 2020 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne. Nástup žiakov do školy bude 07. 12. 2020. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.
celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor:

OZNAM

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 2.C triedy od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. Nástup žiakov do školy bude 30. 11. 2020. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.

celý text

ostatné | 21. 11. 2020 | Autor:

ZBER PAPIERA

Zber papiera sa uskutoční 3. 12. 2020 o 7:30 hod.
Kartón nenoste, nakoľko zberné suroviny kartón neberú.
celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:

OZNAM

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 1.A triedy od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. Nástup žiakov do školy bude 16. 11. 2020. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.
Po návrate žiakov do školy prosíme priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu. celý text

ostatné | 7. 11. 2020 | Autor:

Informácie k dištančnej forme vyučovania na II. stupni

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 prechádza II. stupeň základných škôl od pondelka 26.10. do 27.11. na dištančné vzdelávanie.
Všetci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín online.
Bude sa jednať o:
• nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
• úlohy na precvičenie učiva,
• zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
• projekty na samostatnú prácu a iné.

Jednotná komunikácia pre celú školu bude mať 3 úrovne:
• AscAgenda, EduPage (elektronická žiacka knižka atp.) - nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh.
• Komunikačný nástroj pre on – line komunikáciu – ZOOM
• Digitálny vzdelávací obsah je už na výbere učiteľov a školy. ( ALF, Bez kriedy, Smartbooks) učitelia zabezpečia, aby deti mali všetky dostupné heslá.
celý text

ostatné | 24. 10. 2020 | Autor:

Prerušenie vyučovania na II. stupni

Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci druhého stupňa na dištančné vyučovanie. Druhý stupeň základných škôl ostáva zatvorený až do piatka 27.11.2020 (tento termín sa môže predĺžiť podľa epidemiologickej situácie). Obedy sú hromadne odhlásené vedúcou školskej jedálne. Nezabudnite pravidelne sledovať webovú stránku školy a EduPage, kde budeme pravidelne aktualizovať informácie. Vyučovanie na 1. stupni, prevádzka ŠKD a ŠJ budú prebiehať bez zmeny. celý text

ostatné | 24. 10. 2020 | Autor:

Zmena – jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia školy. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania. Tieto dni (30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020) nebude prebiehať ani dištančné vzdelávanie. celý text

ostatné | 24. 10. 2020 | Autor:
Týždeň mobility 1

Týždeň mobility

V rámci hodín telesnej výchovy sme absolvovali jazdy na bicykloch, kolieskových korčuliach a kolobežkách čím sme u našich žiakov podporili zdravie a chuť športovať na "kolesách".
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

OZNAM

Žiaci tried 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B, 7.C a 8.C nastupujú 19. 10. 2020 (v pondelok) do školy. Každý žiak musí mať minimálne 2 rúška, papierové vreckovky a vyplnené tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Obedy majú žiaci prihlásené. celý text

ostatné | 17. 10. 2020 | Autor:

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 7.B triedy riaditeľské voľno na 19. 10. 2020 z preventívnych dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. O dĺžke dištančného vzdelávania Vás budeme informovať v pondelok po konzultácii s RÚVZ. Obedy majú žiaci 7.B odhlásené do nástupu žiakov do školy.
Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.
celý text

ostatné | 17. 10. 2020 | Autor:

OZNAM

Na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 1. stupňa od 13. 10. 2020 (utorka) ostávajú doma (z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie - výskytu ochorenia Covid – 19). Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka/tr. učiteľ. Predbežná dĺžka dištančného vzdelávania je do 18. 10. 2020. Predpokladaný nástup žiakov prvého stupňa do školy je 19. 10. 2020. Obedy majú žiaci prvého stupňa odhlásené do nástupu žiakov do školy. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu. V prípade, že budeme mať bližšie informácie z úradu verejného zdravotníctva, ihneď Vás budeme informovať o ďalšom postupe.
Dnes odporúčame, aby ste svoje dieťa vyzdvihli z ŠKD čo najskôr. Od 11:15 do 14:00 bude otvorený vchod ŠKD (od detského ihriska), kde si môžete deti vyzdvihnúť v tomto čase kedykoľvek. Po 14:00 hod. si môžete deti vyzdvihnúť štandardne o celej, prípadne pol hodine – podľa dohodnutého času.
Žiaci dnes dostali domov i tlačivo, ktoré musia priniesť do školy v pondelok 19. 10. 2020. Tlačivo sa nachádza aj v prílohe tejto správy.

celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 2.C triedy riaditeľské voľno od 12. 10. 2020 z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie – výskytu ochorenia COVID – 19. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. Predbežná dĺžka dištančného vzdelávania je do 18. 10. 2020. Predpokladaný nástup žiakov 2.C do školy je 19. 10. 2020.
Obedy majú žiaci 2.C odhlásené do nástupu žiakov do školy.
Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.
celý text

ostatné | 11. 10. 2020 | Autor:

OZNAM

Vo štvrtok 24. 9. 2020 o 7,00 hod. sa uskutoční ZBER PAPIERA ŠKD pri vchode ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne, množstvo nahláste svojej pani vychovávateľke. Vykupuje sa len papier, nie kartón.

Ďakujeme celý text

ostatné | 15. 9. 2020 | Autor:

Čestné prehlásenie

Ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivá. V prílohe nájdete aktuálne tlačivo - čestné prehlásenie, ktoré žiaci prinesú vyplnené do školy 2. 9. 2020.
V prípade, že si nemáte kde tlačivo vytlačiť, môžete si prísť po tlačivo do školy 31. 8. 2020 v čase 12:00 - 14:00 celý text

ostatné | 29. 8. 2020 | Autor:

Oznam

Nakoľko nie je možné zverejniť zoznamy žiakov 5. ročníka ako aj novoprijatých žiakov a ich zaradenie do tried:
1.) dňa 2. 09. 2020 žiaci 5. ročníka vchádzajú do školy hlavným vchodom od 8,40 do 8,55 hod. Vo vestibule budú triedne pani učiteľky, ktoré si žiakov na základe zoznamov rozdelia a odvedú do svojich tried.

2.) novoprijatí žiaci sa budú informovať o zaradení u dozorkonajúceho učiteľa vo vestibule.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor:

USMERNENIE

2. 9. 2020 - 14. 9. 2020 celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Zoznamy prvákov

1.C
Pozn.: Číslo - číslo listu na rozhodnutí o prijatí do ZŠ celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Zoznamy prvákov

1.B
Pozn.: Číslo - číslo listu na rozhodnutí o prijatí do ZŠ celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Zoznamy prvákov

1.A
Pozn.: Číslo - číslo listu na rozhodnutí o prijatí do ZŠ celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie
školského roka 2020/2021
sa uskutoční dňa 2. 9. 2020
o 9:00 hod. v triedach.
celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:
#

Erasmus+ na ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej

Vzdelávanie pedagógov v školskom roku 2019/2020 celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

od 22. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:

UPOZORNENIE

OBED 30.6.2020 - Ak nemáte záujem o obed 30.6.2020 odhlásenie je nutné urobiť najneskôr do 26.6.2020 do 14,00 hod. Vzhľadom k ukončeniu prevádzky v školskej jedálni po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované!!!
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Márie Rázusovej – Martákovej do konca školského roku 2019/2020

Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budovy školy 3 vchodmi:
- VCHOD ŠKD – žiaci 1. ročníka
- VCHOD 1. stupeň – žiaci 2. a 3. ročníka
- HLAVNÝ VCHOD (vchod 2. stupeň) – žiaci 4. a 5. ročníka

Nástup do školy bude rozdelený do nasledovných časových úsekov:
7:15 – 7:30
1.A, 1.B, (vchod ŠKD)
2.A, 2.B, 2.C, (vchod 1. stupeň)
4.A, 4.B, 4.C (hlavný vchod)

7:30 – 7:40
1.C, 1.D, (vchod ŠKD)
3.A, 3.B, 3.C, (vchod 1. stupeň)
5. A, 5.B, 5.C (hlavný vchod)

Pri vchode do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, do budovy školy nevchádzajú.

Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach. V prípade, že počet prihlásených žiakov presiahol počet 20, žiaci budú rozdelení na skupiny. Max. počet žiakov v skupine je 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. Informáciu o rozdelení žiakov dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa. Vytvorená skupina sa počas jedného týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene môže prísť najskôr až v nasledujúcom týždni.

Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Rozvrh hodín platný od 1. 6. 2020 dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa.
Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 11:00 hod.
Žiaci 5. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 12:10 hod.
Po skončení vyučovania pôjdu žiaci, ktorí nebudú navštevovať ŠKD na obed do ŠJ. Ostatní žiaci pôjdu do ŠKD a na obed do ŠJ pôjdu podľa rozpisu skupín v ŠJ v čase od 11:00 do 14:00 hod. Žiaci zostávajú v rovnakej skupine aj v ŠKD, skupiny sa nespájajú ani v poobedňajších hodinách. Zákonný zástupca žiaka vyzdvihne vonku pred budovou školy. V čase od 11:00 hod. do 12:30 budú žiaci vychádzať hlavným vchodom. Neskorší odchod žiakov bude umožnený cez vchod ŠKD.
Zákonný zástupca
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
- Dodržiava všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Triedy a aj všetky ostatné priestory školy budú pravidelne dezinfikované.
Podávanie stravy sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení.

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Dodatok k prevádzkovému poriadku Školského klubu detí Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej do 1. júna 2020


• Počet výchovných skupín v školskom klube detí
- v školskom klube detí bude od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 zriadených 14 výchovných skupín
• Prevádzka školského klubu
- vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 1. júna do 30 júna 2020 upravená prevádzka školského klubu detí nasledovne:
- ranný školský klub detí nebude v prevádzke
- poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od 11,00 do 16,00 hod., každý pracovný deň
• Priestorové podmienky
- výchovné skupiny školského klubu detí budú pokračovať v kmeňových triedach, v ktorých prebiehalo vyučovanie v dopoludňajších hodinách
• Odchod detí zo školského klubu
- deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13,00, 14,00, 15,00 a 16,00 hod. vchodom pre školský klub detí, ktorý sa bude otvárať len na dobu 10 minút, každú celú hodinu
• Hygienické opatrenia
- priestory tried (stoličky, lavice, skrinky, dvere, podlahy budú dezinfikované priebežne každý deň
- pred nástupom detí do školského klubu sa budú dezinfikovať hry a hračky, ktoré sa budú následne dezinfikovať každý deň po skončení prevádzky ŠKD
- v triedach bude k dispozícii dezinfekčný gél na ruky pre deti a jednorazové utierky
• Rodičom do budovy školy je vstup zakázaný

celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Zásady hodnotenia

Riaditeľka školy na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ rozhodla o zásadách hodnotenia.

celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:

Oznam k administrácii prihlášok na SŠ

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 9.ročníka, 5. ročníka a nižšie končiacich žiakov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Poljak
prvá prechádzajúci
z 8
posledná