ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 312
#

Európsky deň jazykov – oslava 20 rokov jazykovej a kultúrnej rozmanitosti

Dátum: 26. 10. 2021

Cieľom EDJ a vyučujúcich cudzích jazykov našej školy je podnietiť žiakov, bez ohľadu na ich vek, aby sa učili cudzie jazyky nie len v škole, ale aj mimo nej. Už niekoľko rokov sa dňa 26. septembra spolu so žiakmi našej školy aktívne zapájame do osláv tohto, pre nás výnimočného dňa.

#

DO DIVADLA NA ANGLIČTINE

Dátum: 26. 10. 2021

Výučba cudzích jazykov je náročná. Je čoraz ťažšie žiakov motivovať k efektívnejšiemu učeniu sa, k čítaniu cudzojazyčnej literatúry či sledovaniu médií v cudzom jazyku. Toto sú hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli využiť ponuku divadelného predstavenia online s participáciou hercov a publika.

3.D v galérii 1

3.D v galérii

Dátum: 26. 10. 2021

Dňa 21.10. žiaci 3. D triedy navštívili Galériu P. M. Bohúňa, kde sa konala výstava o horách. Výstava bola krásna, no najviac žiakov zaujali tvorivé dielne, kde si mohli sami vyrobiť " erupciu sopky". Odniesli si odtiaľ nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

OZNAM

Dátum: 26. 10. 2021

Vážení rodičia a žiaci,
z dôvodu výrazne zhoršenej epidemiologickej situácie na našej škole a na základe rozhodnutia RÚVZ bude prezenčné vyučovanie od 26. 10. 2021 prerušené pre všetky triedy prvého i druhého stupňa.

OZNAM

Dátum: 21. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši, prebieha vyučovanie v triedach: 1.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C a časť triedy 3.A dištančne. Informácie o trvaní karantény a rozvrhu hodín dostanú žiaci prostredníctvom Edupage.

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D 1

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D

Dátum: 19. 10. 2021

V rámci pracovného vyučovania žiaci 3.D triedy usilovne pracovali na projektoch. Tie boli zamerané na separáciu odpadu. Práca žiakov veľmi bavila a vznikli tieto krásne plagáty.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Výberové konanie

Dátum: 18. 10. 2021

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej s predpokladaným nástupom od 01. decembra 2021.
Presné informácie nájdete v dokumente: Výberové konanie, ktoré je prílohou tejto správy.

#

Svetový deň mlieka na školách - 4.A

Dátum: 15. 10. 2021

Aj v 4.A oslavovali deň mlieka rôznymi aktivitami. Žiaci Jurko a Kristián porozprávali do školského rozhlasu prečo sú mliečne výrobky zdravé. Žiaci dostali jogurty a porozprávali sa o mlieku, na informatike sme napísali zopár viet o tomto dni a pridali aj obrázky.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 8.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 8.C triedy budú od 13. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 6.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 6.A triedy budú od 11. 10. 2021 vzdelávať dištančne.

OZNAM

Dátum: 8. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.A triedy budú od 08. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

Október – Mesiac úcty k starším

Dátum: 1. 10. 2021

ZBIERKA PRE SENIOROV NÁŠHO MESTA
Každé ročné obdobie má svoje čaro,jedinečnosť a neopakovateľnosť. Tak je to aj s ľudským životom.Na rozdiel od prírody človek má možnosť prežiť tie svoje ľudské obdobia len raz za celý život. Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším

ZBER PAPIERA 1

ZBER PAPIERA

Dátum: 18. 9. 2021

Dňa 30.9.2021 / štvrtok / o 7,00 hod. sa uskutoční zber papiera pri vchode ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne. Ďakujeme

OZNAM

Dátum: 18. 9. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.C triedy budú od 20. 9. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

#

Učenie vonku - 2.B

Dátum: 11. 9. 2021

Učenie vonku prináša žiakom uvoľnenie, žiaci sú tak vytrhnutí z každodenného stereotypu, čerstvý vzduch pôsobí upokojujúco a zbavuje ich stresu. Žiaci z 2.B využili krásny slnečný deň a dve hodiny výtvarnej výchovy strávili na školskom dvore.

#

Opatrenia v školskom roku 2021/2022

Dátum: 6. 9. 2021

V prílohe nájdete dokument - Opatrenia v šk. roku 2021/2022 obsahujúci opatrenia počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v školskom roku 2021/2022 na ZŠ M. R. - Martákovej.

Letná škola 1

Letná škola

Dátum: 6. 9. 2021

V dňoch 9.8. ¬ 13.8.2021 sa na našej škole realizoval projekt Letnej školy. 47 žiakov 1. stupňa využilo možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, nedostatočne osvojených počas prerušeného vyučovania školského roka 2020/2021.

Informácie pre rodičov

Dátum: 1. 9. 2021

Informácie od 3. 9.2021

Žiaci do odvolania vchádzajú do budovy školy nasledovne:

Ranné ŠKD – vchod ŠKD
V čase 7:25 – 7:40 vstupujú žiaci do školy nasledovne:
1. a 2. ročníka – vchod ŠKD

Žiaci 3. a 4. ročníka – vchod 1. stupeň

Žiaci 5. – 9. ročníka – vchod 2. stupeň

Informácia o objednaných antigénových testoch

Dátum: 1. 9. 2021

Vzhľadom na množstvo objednaných antigénových testov od škôl, zatiaľ objednané antigénové testy našej škole nedodali. O objednané testy však po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja požiadal okresný úrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznamy žiakov - prváci

Dátum: 27. 8. 2021

V prílohe sa nachádzajú zoznamy žiakov v triedach. Zoznamy nie sú menné. Číslo žiaka je číslo z rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka.

OZNAM

Dátum: 27. 8. 2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční
2. 9. 2021 o 9:00 v triedach.
Žiaci prvého ročníka vchádzajú do budovy zo západnej stany školy – od detského ihriska.

Predaj čipov pre 1. ročník

Dátum: 12. 8. 2021

Predaj čipov pre žiakov 1. ročníka, ktorí si ešte nezakúpili čip
od 16.8. - 27.8.2021 v čase od 8,00- do 11,00 hod.
Cena za čip 6,64 v hotovosti a prineste si vyplnený zápisný lístok.


Výberové konanie  1

Výberové konanie

Dátum: 26. 7. 2021

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ zastúpené Ing. Jánom Blcháčom,PhD.,primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23,031 01 Liptovský Mikuláš
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PRILOŽENOM DOKUMENTE:VÝBEROVÉ KONANIE

#

ROZPRÁVKY PRE PRVÁČIKOV

Dátum: 4. 7. 2021

V posledné dni školského roka sme si pre našich prváčikov pripravili spolu so žiakmi šiesteho ročníka- Paťkou Pilarčíkovou, Zuzkou Buranovskou, Viktorkou Brnovou, Milanom Šlaukom, Katkou Tichákovou a Tatianou Perončíkovou, krátke spestrenie vyučovania, a to formou čítania známych rozprávok v ANJ.

OZNAM ŠKD

Dátum: 25. 6. 2021

Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠKD od 6,00 - do 12,00 hod.

Zber papiera 1

Zber papiera

Dátum: 25. 6. 2021

Vo štvrtok 24. 6. 2021 sa uskutočnil zber papiera v ŠKD. Ďakujeme

Deň detí a školský výlet v 1

Deň detí a školský výlet

Dátum: 15. 6. 2021

2.D
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Zber papiera

Dátum: 11. 6. 2021

Dňa 24. 6. 2021 o 7,00 hod. sa uskutoční ZBER PAPIERA ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne ku vchodu ŠKD. Kartóny sa nezbierajú. Ďakujeme

Čitateľský oriešok

Dátum: 10. 6. 2021

Trieda 2.C sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenskej súťaže zameranej na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pod názvom Čitateľský oriešok 7.

Beseda so Šimonom Nemcom 1

Beseda so Šimonom Nemcom

Dátum: 8. 6. 2021

Ešte len dva roky dozadu opustil brány našej Základnej školy a už na tohtoročných MS 2021 v hokeji v Rige reprezentoval SR.

Zobrazeno 1-30 z 312

Aktuality

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Besiedka - 3.B - 9

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31