ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Jedáleň

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa od 01.05.2023

 

Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

Zákonný zástupca musí požiadať o dotáciu pre svoje dieťa.

Na dotáciu má nárok dieťa, ktoré sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed.

Ceny v školskej jedálni od 1.5.2023 na základe VZN č. 5/2023

Zriaďovateľ mesto určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni  v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v čiastke 0,50 € na jedno jedlo, ktorú hradí rodič.

 

 

Obed-hradené z dotácie

Réžia-hradí rodič

Spolu/deň

1.stupeň

1,70 €

0,50 €

2,20 €

2.stupeň

1,90 €

0,50 €

2,40 €

Dospelý

2,40 €

2,90 €

5,30 €

Platby:

Na konte žiaka musí byť 50€ /pre prípad že neodhlásite obed, alebo dieťa nevyberie obed/ a platbu za réžiu 0,50€ za 1 obed/11€ mesiac/ uhrádzate  mesiac vopred do 15.dňa trvalým príkazom, alebo vkladom na účet na:

IBAN školskej jedálne

SK28 5600 0000 0081 0957 4004

Variabilný symbol

Pridelený v ŠJ, na stránke www.strava.sk

Poznámka

meno a priezvisko dieťaťa, trieda

 

 

V prípade zmeny účtu, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, je potrebné  zmenu nahlásiť v školskej jedálni!

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.  

Čipy pre žiakov ZŠ je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v hodnote 6,00 €. Keď čip prestane stravníkovi fungovať - dostane nový (bez poplatku). Pri manuálnom (viditeľnom) poškodení čipu si stravník musí zakúpiť nový v hodnote 6,00€.

Dôležité!: Čip nedávať a nenosiť v  blízkosti magnetu ani mobilu!

Strava sa vydáva na základe čipu.

Odhlásenie zo stravy  do 6:30 hod. v daný deň na www.strava.sk, alebo telefonicky 044/5524990. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára na mieste určenom zariadením školského stravovania. Ostatné obedy počas choroby je nutné odhlásiť. 

Výdaj stravy prebieha v čase od 11:30 do 13:30.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Martu Hatalovú na tel. čísle: 044/5524990 v čase od 7:00 h do 14:00 h.

Iné

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30