ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Jedáleň

jedálen

Od 1.9.2021 platí nové všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni v 2. finančnom pásme.

Zriaďovateľ mesto určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov:

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v čiastke 0,10 € na jedno jedlo.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 01.09.2021 je nasledovný:

   

Obed

 

Réžia

Spolu/deň

 

1.stupeň

 

1,15 €

 

0,10 €

1,25 €

 

2.stupeň

 

1,23 €

 

0,10 €

1,33 €

 

Dospelý

 

1,33 €

 

1,62 €

2,95 €

 

Platba za stravovanie sa uhrádza mesiac vopred do 20.dňa trvalým príkazom, alebo vkladom na účet na:

IBAN školskej jedálne

SK28 5600 0000 0081 0957 4004

Variabilný symbol

Pridelený v ŠJ, na stránke www.strava.cz

Poznámka

meno a priezvisko dieťaťa

 

V prípade zmeny účtu, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, je potrebné  nahlásiť v školskej jedálni!

Plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom je ukončené!

Okruh oprávnených detí na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom:

  • dieťa v hmotnej núdzi, v životnom minime (doklad z UPSVaR)
  • dieťa bez daňového bonusu - čestné vyhlásenie v ŠJ

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.  

Čipy pre žiakov ZŠ je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v hodnote 6,64 €. Keď čip prestane stravníkovi fungovať - dostane nový (bez poplatku). Pri manuálnom (viditeľnom) poškodení čipu si stravník musí zakúpiť nový v hodnote 6,64€. Po skončení školskej dochádzky, alebo zmeny školy nebudú za čip vrátené peniaze z dôvodu opotrebovania. Dôležité!: Čip nedávať a nenosiť v  blízkosti magnetu ani mobilu!

Odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred, najneskôr do 14:00 hodiny. V prípade, že dieťaťa ochorie v noci, je možnosť odhlásenia zo stravy do 6:30 ráno v daný deň iba telefonicky.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára na mieste určenom zariadením školského stravovania.

Možnosti odhlasovania stravy:    - www.strava.cz do 14,00 deň vopred

                                                     - telefonicky na č. 044/5524990

                                                     - cez box v školskej jedálni

                                                     - osobne u vedúcej školskej jedálne   

Výdaj stravy prebieha v čase od 11:30 do 13:30.

Zmenu účtu je potrebné  nahlásiť v školskej jedálni.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Martu Hatalovú na tel. čísle: 044/5524990 v čase od 7:00 h do 14:00 h.

 

 

 

Iné

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Tenis na našej škole - 15

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6