Obsah

Záujmové útvary

Zoznam krúžkov pre šk. rok 2019 / 2020
názov krúžku vedúci krúžku deň a čas  miestnosť
Kanoistika na divokej vode Smiešková pondelok                         15,00 - 17,00 h telocvičňa
Cvičenia z  MAT a SJL - 9.A Kovačicová / Krupová       pondelok 13,25-14,25 h                                   streda 13,30 - 14,30 h 9.A
Cvičenia z  MAT a SJL - 9.B Balvoňová / Husáková piatok 12,30-13,30 h                                        utorok 13,15 - 14,15 h 9.B
Viacboj všestrannosti Bačíková pondelok veľká telocvičňa        
Športové hry Labaj utorok  13,15 - 14,15 h veľká telocvičňa        
Tvorivá dielňa Šuňová pondelok, utorok    13,20 - 14,20 h 7.C
 Dramatický krúžok  - DDS Slniečko Urbanová streda                                 14,30-16,30 h 1.A
Finančná gramotnosť Bellová utorok                                    13,30 - 14,30 h 4.B
Novinársky krúžok Lacková, Markovičová streda 13,30 -14,30 h                 pondelok 13,30-14,30 h IKT 3
Volejbal Budiský piatok 13,15 - 15,15 h veľká telocvičňa        
Tvorba šperkov a bytových doplnkov Hliničanová štvrtok 13,00 - 15,00 h 5.A
Mladý záchranár Dikantová pondelok 13,15 - 15,15 h IKT 3
Tvorivá slovenčina Hazuchová pondelok, utorok    13,30 - 14,30 h 7.A
Cez knihu poznaj sám seba Hliničanová utorok, streda                    13,30 - 14,30 h 5.A
Krúžok mažoretiek Lehotská utorok, štvrtok                   13,30 - 14,30 h malá telocvičňa
Hokejový krúžok V.                               (8. roč.) Labaj pondelok                          15,00-17,00h malá telocvičňa
Hokejový krúžok II.                              (3. r. prípravka) Čáni utorok                                 16,45-17,45 h malá telocvičňa
Hokejový krúžok III.                              (4. r. prípravka) Čáni utorok                               15,00-16,00h malá telocvičňa
Hokejový krúžok IV.                             (5., 6., 7. roč.) Labaj streda                                 14,30-16,30 h veľká telocvičňa        
Hokejový krúžok I.                        (prípravka 1.-3.roč.) Sejna štvrtok                                 16,15-18,15 h veľká telocvičňa