Obsah

História školy

martakovaPrví žiaci prekročili prah školy 4. septembra 1978. Slávnostnému otvoreniu predchádzala intenzívna práca celého pedagogického zboru, pracovníkov školy a rodičov pri upratovaní a zariaďovaní tried tak, aby aspoň časť školy bola schopná prevádzky. Postupne odovzdali stavbári do prevádzky školskú jedáleň, telocvičný trakt a celý športový areál. Neskôr bola vybudovaná posilňovňa a rekonštruovaná strecha. Dobré podmienky na športovanie priam predurčujú športové zameranie školy. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov ( Ivan Droppa, Marek Uram, Milan Jurčina, Ján Laco, Martin Cibák ..... )

Paradoxne do hokejovej triedy chodil aj prvý slovenský olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán. V okrese patríme medzi priekopníkov slovného hodnotenia žiakov prvého stupňa. Naša škola sa nachádza blízko rodného domu spisovateľky Márie Rázusovej - Martákovej a v roku 1998 jej bol po nej prepožičaný čestný názov. V priebehu dvadsiatich piatich rokov dosiahli žiaci školy výrazné úspechy v prednese poézie a prózy, speváckych a výtvarných súťažiach, v matematických, fyzikálnych, chemických, geografických a jazykových olympiádach. Taktiež výborné výsledky dosahujú naši žiaci na športovom poli. Po zapojení do hnutia "Škola podporujúca zdravie" sa snažíme o vytvorenie dobrých a zdravých podmienok pre žiakov a učiteľov.