Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

Aktuality

24.10.2020

Informácie k dištančnej forme vyučovania na II. stupni

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 prechádza II. stupeň základných škôl od pondelka 26.10. do 27.11. na dištančné vzdelávanie. Všetci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín online. Bude sa jednať o: • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), • úlohy na precvičenie učiva, • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...), • projekty na samostatnú prácu a iné. Jednotná komunikácia pre celú školu bude mať 3 úrovne: • AscAgenda, EduPage (elektronická žiacka knižka atp.) - nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh. • Komunikačný nástroj pre on – line komunikáciu – ZOOM • Digitálny vzdelávací obsah je už na výbere učiteľov a školy. ( ALF, Bez kriedy, Smartbooks) učitelia zabezpečia, aby deti mali všetky dostupné heslá.

Detail

24.10.2020

Prerušenie vyučovania na II. stupni

Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci druhého stupňa na dištančné vyučovanie. Druhý stupeň základných škôl ostáva zatvorený až do piatka 27.11.2020 (tento termín sa môže predĺžiť podľa epidemiologickej situácie). Obedy sú hromadne odhlásené vedúcou školskej jedálne. Nezabudnite pravidelne sledovať webovú stránku školy a EduPage, kde budeme pravidelne aktualizovať informácie. Vyučovanie na 1. stupni, prevádzka ŠKD a ŠJ budú prebiehať bez zmeny.

Detail

24.10.2020

Zmena – jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia školy. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania. Tieto dni (30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020) nebude prebiehať ani dištančné vzdelávanie.

Detail

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05