Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

IČO:
37810448
DIČ:
2021639642

Hlavná adresa

Nábrežie 4.apríla 1936 / 23
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontaktné spojenie

Telefón: 044/5524989
Fax: 044/5524989

Bankové spojenie

Prima banka: 8109573001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Kovačicová Vlasta, Mgr.Zástupkyne riaditeľky – II. stupeň
Ridzoňová Alena, Mgr.Riaditeľka školy044/5623060 
Hollá Martina, PaedDr.Zástupkyne riaditeľky – I. stupeň