Obsah

Rada rodičov

Rodičovské združenie pri Základnej škole Márie Rázusovej Martákovej, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie 4. apríla (ďalej RZ) je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a svoju činnosť vykonáva podľa Stanov. RZ je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú ZŠ M. R. Martákovej. 

 

Orgánmi RZ sú: Rada RZ – tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried.

 • Výbor RZ – trojčlenný 
 • Revízna komisia – trojčlenná
 • Hospodár rodičovského združenia

 

Výbor rodičovského združenia

 • JUDr. Lucia Uhelová - predsedníčka

Hospodár rodičovského združenia

 • Ing. Zuzana Štreitová

 

 • Revízna komisia
 • Mgr. Ivana Glutová
 • Ing. Katarína Nemcová

 

 • 1.A   JUDr. Katarína Žuffová- Šulcová
 • 1.B   Martina Rajníková
 • 1.C   Diana Dunajová
 • 2.A   Zuzana Smerčiaková
 • 2.B   Zuzana Zaťková
 • 2.C   Martin Geško
 • 2.D   Jana Sontelecan
 • 3.A   Júlia Piatriková
 • 3.B  Tomáš Plauter
 • 4.A   Ema Klimová
 • 4.B   Katarína Paulínyová
 • 4.C  Vladimíra Zajdenová
 • 5.A   JUDr. Lucia Uhelová
 • 5.B    Mária Králiková
 • 5.C   Lucia Jančušková
 • 6.A   Mária Beňová
 • 6.B   Lucia Lúčanová
 • 6.C   Ing. Zuzana Štreitová
 • 7.A   PaedDr. Tatiana Korčeková
 • 7.B   Bc. Zuzana Vrbková
 • 7.C    Ján Vaškeba
 • 8.A   Mgr. Ivana Glutová
 • 8.B   Vladimír Šutara
 • 8.C   PaedDr. Tatiana Korčeková
 • 9.A   Mgr. Ingrid Zimáni
 • 9.B   Jarmila Krajčiová  

 

Tlačiva

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov Stiahnuté: 322x | 16.08.2017

Rozpočty

Rozpočet rady 2015 - 2016 Stiahnuté: 311x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2014 - 2015 Stiahnuté: 317x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2013 - 2014 Stiahnuté: 316x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2012 - 2013 Stiahnuté: 294x | 16.08.2017

Stránka

 • 1