Obsah

Rada rodičov

Rodičovské združenie pri Základnej škole Márie Rázusovej Martákovej, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie 4. apríla (ďalej RZ) je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a svoju činnosť vykonáva podľa Stanov. RZ je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú ZŠ M. R. Martákovej. 

 

Orgánmi RZ sú: Rada RZ – tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried.

 • Výbor RZ – trojčlenný 
 • Revízna komisia – trojčlenná
 • Hospodár rodičovského združenia

 

Výbor rodičovského združenia

 • JUDr. Lucia Uhelová - predsedníčka

Hospodár rodičovského združenia

 • Ing. Zuzana Štreitová

 

 • Revízna komisia
 • Mgr. Ivana Glutová
 • JUDr. Soňa Lakotová
 • Ing. Katarína Nemcová

 

 • 1.A   Mgr. júlia Piatriková
 • 1.B   Tomáš Plauter
 • 1.C   Radoslav Janovčík
 • 2.A   Eva Klimová
 • 2.B   Katarína Palínyová
 • 2.C   Vladimíra Zajdenová
 • 3.A   PaedDr. Anna Droppová -Ševcovová
 • 3.B   JUDr. Lucia Uhelová
 • 3.C   Mária Králiková
 • 4.A   Eva Vetríková
 • 4.B   JUDr. Soňa Lakotová
 • 4.C   Ing. Zuzana Štreitová
 • 5.A   Ivana Slováková
 • 5.C   Mgr. Katarína Nemcová
 • 5.B   Bc. Zuzana Vrbková
 • 6.A   Mgr. Ivana Glutová
 • 6.B   Vladimír Šutara
 • 6.C   Mgr. Tatiana Korčeková
 • 7.A   Mgr. Ingrid Zimáni
 • 7.B   Jarmila Krajčiová
 • 8.A   Zlatica Štrkolcová
 • 8.B   Ing. Zuzana Štreitová
 • 9.A   PaedDr. Anna Droppová - Ševcovová
 • 9.C   Mariana Rolná

 

Tlačiva

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov Stiahnuté: 306x | 16.08.2017

Rozpočty

Rozpočet rady 2015 - 2016 Stiahnuté: 298x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2014 - 2015 Stiahnuté: 303x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2013 - 2014 Stiahnuté: 305x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2012 - 2013 Stiahnuté: 284x | 16.08.2017

Stránka

 • 1