Obsah

Zamestnanci školy

 

Riaditeľka školy: 

 • Mgr. Alena Ridzoňová

 

Zástupkyne riaditeľky: 

 • II. stupeň - Mgr. Vlasta Kovačicová               
 • I. stupeň - PaedDr. Martina Hollá

 

Triedni učitelia:

 • 1.A    Mgr. Dagmar Špániková
 • 1.B    PaedDr. Eva Radičová
 • 1.C    Mgr. Zuzana Mišatová
 • 2.A    Mgr. Hana Štrkolcová
 • 2.B    Mgr. Viera Pogádlová
 • 2.C    Mgr. Jana Hrnčiarová
 • 2.D    PaedDr. Renáta Burgelová
 • 3.A    Mgr. Mária Hvoľková
 • 3.B    Mgr. Marianna Vyparinová
 • 3.C    Mgr. Svetlana Janečková
 • 4.A    PaedDr. Valentína Nevolníková
 • 4.B    Mgr. Daniel Obrcian
 • 4.C    Mgr. Monika Staroňová
 • 5.A    Mgr. Jana Krupová
 • 5.B    Mgr. Zuzana Zemková
 • 5.C    Mgr. Katarína Balvoňová
 • 6.A    Mgr. Ivan Vlček
 • 6.B    Mgr. Martina Feketová
 • 6.C    Mgr. Ľubomíra Markovičová
 • 7.A    Mgr. Margita Drbjaková
 • 7.B    Mgr. Mária Husáková
 • 7.C    Mgr. Eva Laučíková
 • 8.A    Mgr. Andrea Hazuchová
 • 8.B    Mgr. Jana Dikantová
 • 8.C    Ing. Eva Psotková
 • 9.A    Mgr. Anna Triebušníková
 • 9.B    Mgr. Jana Šuňová

 

Netriedni učitelia:

 • Mgr. Lucia Zubeková
 • Ing.   Jana Jurkovičová
 • Mgr. Michal Labaj
 • Mgr. Juraj Budiský
 • Mgr. Elena Antolová
 • Mgr. Lenka Mateášová
 • Mgr. Ján Poljak
 •  

Asistentky učiteľa:

 • PaedDr. Tatiana Korčeková
 • Kamila Hliničanová
 • Mgr. Marta Tutková
 • Mgr. Zuzana Smerčiaková
 • Mgr. Zuzana Nedomová
 • Mgr. Janka Šúleková
 • Mgr. Ivica Bačíková
 • Mgr. Lenka Mateášová

 

Školský špecialny pedagóg:

 • Mgr. Katarína Erhardtová
 • Mgr. Zuzana Lehotská

 

ŠKD:

 • 1. oddelenie: Mgr. Anna Urbanová
 • 2. oddelenie: Mgr. Adriana Bellušová
 • 3. oddelenie: Bc. Dana Klocková
 • 4. oddelenie: Anna Špitková
 • 5. oddelenie: Mgr. Jana Heroltová
 • 6. oddelenie: PaedDr. Tatiana Korčeková
 • 7. oddelenie: Mgr. Katarína Erhardtová
 • 8. oddelenie: Bc. Mariana Géciová

 

Učitelia náboženskej výchovy:

 • Mgr. Marián Bochnička - evanjelické náboženstvo
 • Mgr. Adriana Bellušová - katolícke náboženstvo
 • Mgr. Martin Chmúra - katolícke náboženstvo

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Žembová Libuša - ekonomický zamestnanec
 • Koniarová Elena - upratovačka
 • Staníková Jana - upratovačka
 • Haviarová Martina - upratovačka
 • Weberová Jarmila - upratovačka
 • Zedníková Jaroslava - upratovačka
 • Kmeť Boris - školník

 

Pracovníci školskej jedálne:

 • Hatalová Marta
 • Mičudová Daniela
 • Sedláčková Nadežda
 • Šimčeková Anna
 • Červeňová Darina
 • Struhárová Gabriela
 • Krišandová Alena
 • Kmeťová Zuzana
 • Trnovcová Drahoslava
 • Zubeková Viera
 • Fričová Katarína
 • Tekelová Oľga