Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program Stiahnuté: 45x | 14.10.2019

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 1060x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovo - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019 Stiahnuté: 52x | 27.09.2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 303x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 397x | 16.08.2017

Zápis

Dotazník Stiahnuté: 283x | 14.03.2019

Prijatie do ZŠ

Príloha k žiadosti o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 146x | 09.05.2019

Žiadosť o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 189x | 09.05.2019

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ - I. a II. stupeň Stiahnuté: 58x | 21.08.2019

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov