Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program Stiahnuté: 168x | 14.10.2019

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 1215x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 Stiahnuté: 22x | 19.10.2020

Správa o výchovo - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019 Stiahnuté: 112x | 27.09.2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 368x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Dodatok KZ č.2 Stiahnuté: 24x | 02.11.2020

Dodatok KZ č.1 Stiahnuté: 35x | 02.11.2020

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 490x | 16.08.2017

Zápis

Dotazník Stiahnuté: 380x | 14.03.2019

Prijatie do ZŠ

Príloha k žiadosti o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 217x | 09.05.2019

Žiadosť o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 298x | 09.05.2019

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ - I. a II. stupeň Stiahnuté: 120x | 21.08.2019

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov