Obsah

Erasmus+ na ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej

Typ: ostatné
Vzdelávanie pedagógov v školskom roku 2019/2020

Prečo Erasmus+?

Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu výučby. Projekt Erasmus+ je projekt, ktorý ponúka túto pomoc i v oblasti základného vzdelávania po celej Európe. To bol aj dôvod, prečo sme sa do neho zapojili a vytvorili sme projekt s názvom: Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať. Projektu sa aktívne zúčastnili štyri pani učiteľky našej školy: PaedDr. Valentína Nevolníková, PaedDr. Eva Radičová, Mgr. Jana Dikantová a PaedDr. Martina Hollá. Pani učiteľky sa zúčastnili štrukturovaných kurzov v Cambridgi (Veľká Británia), alebo v St. Julians (Malta).

 

Čo motivovalo pani učiteľky, aby sa ďalej vzdelávali?

Vzdelávanie nás sprevádza celý život a v dnešnej dobe neustálych zmien (i zmien v jazyku) je nutné sa neustále vzdelávať, sebavzdelávať a zdokonaľovať sa. V oblasti školstva nevzdelávať sa znamená ochudobňovať nielen seba, ale aj svojich žiakov. Ako učiteľky si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania, sebavzdelávania, sledovania nových trendov vo výchove a vzdelávaní. Preto sme neváhali a zapojili sme sa do tohto projektu.

 

Čo nám Erasmus+ poskytol?

Projekt Erasmus+ nám poskytol príležitosť, aby sme mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti. Svoje odborné schopnosti sme rozvíjali v oblastiach: metodológia pre 1. – 4. ročník, britská kultúra, moderná angličtina, metóda CLIL a IKT technológie vo výučbe. V neposlednom rade  nám projekt umožnil na zahraničných vzdelávaniach stretnúť pedagógov, s ktorými sme si vymenili skúsenosti, osvedčené postupy a spoločne riešili problémy. My sme takýchto pedagógov stretli z rôznych krajín: Grécko, Španielsko, Nemecko, Poľsko a mnohých iných.  S učiteľmi z týchto krajín sme nadviazali spoluprácu a plánujeme pokračovať s nimi v projekte eTwinning. Do programu Erasmus+ sa plánujeme zapojiť i v budúcnosti.


Vytvorené: 10. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2020 12:09
Autor: