Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

Aktuality

19.10.2020

Týždeň mobility 1

Týždeň mobility

V rámci hodín telesnej výchovy sme absolvovali jazdy na bicykloch, kolieskových korčuliach a kolobežkách čím sme u našich žiakov podporili zdravie a chuť športovať na "kolesách". Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Detail

17.10.2020

OZNAM

Žiaci tried 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B, 7.C a 8.C nastupujú 19. 10. 2020 (v pondelok) do školy. Každý žiak musí mať minimálne 2 rúška, papierové vreckovky a vyplnené tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Obedy majú žiaci prihlásené.

Detail

17.10.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 7.B triedy riaditeľské voľno na 19. 10. 2020 z preventívnych dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. O dĺžke dištančného vzdelávania Vás budeme informovať v pondelok po konzultácii s RÚVZ. Obedy majú žiaci 7.B odhlásené do nástupu žiakov do školy. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.

Detail

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05