Obsah

Dodatok k prevádzkovému poriadku Školského klubu detí Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej do 1. júna 2020

Typ: ostatné

• Počet výchovných skupín v školskom klube detí
- v školskom klube detí bude od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 zriadených 14 výchovných skupín
• Prevádzka školského klubu
- vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 1. júna do 30 júna 2020 upravená prevádzka školského klubu detí nasledovne:
- ranný školský klub detí nebude v prevádzke
- poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od 11,00 do 16,00 hod., každý pracovný deň
• Priestorové podmienky
- výchovné skupiny školského klubu detí budú pokračovať v kmeňových triedach, v ktorých prebiehalo vyučovanie v dopoludňajších hodinách
• Odchod detí zo školského klubu
- deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13,00, 14,00, 15,00 a 16,00 hod. vchodom pre školský klub detí, ktorý sa bude otvárať len na dobu 10 minút, každú celú hodinu
• Hygienické opatrenia
- priestory tried (stoličky, lavice, skrinky, dvere, podlahy budú dezinfikované priebežne každý deň
- pred nástupom detí do školského klubu sa budú dezinfikovať hry a hračky, ktoré sa budú následne dezinfikovať každý deň po skončení prevádzky ŠKD
- v triedach bude k dispozícii dezinfekčný gél na ruky pre deti a jednorazové utierky
• Rodičom do budovy školy je vstup zakázanýVytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 19:14
Autor: