Obsah

Záujmové útvary

ÚTULKÁČIK

 

Názov krúžku

Vedúci 

Deň

Čas

Poznámky

Viacboj všestrannosti

p. uč. Bačíková

pondelok

13,30-15,00 v tel.

2.,3.,4. roč.

Mladý čitateľ

p. uč. Bellová

pondelok

13,00-14,30 v 3.C

 

Mladý čitateľ

p. uč. Janečková

utorok

13,00-14,30 v KC*

1.,2.,3.roč.

Mladý čitateľ

p. uč. Staroňová

štvrtok

13,00-14,30

KC

Mladý čitateľ

p. uč. Pogádlová

pondelok

13,00-14,30

KC

Mladý záchranár

p. uč. Gejdošová

utorok

13,30-15,00 v 4.C

3.,4.roč.

Mladý čitateľ

p. uč. Littvová

streda

13,00-14,30 v KC*

 

Výroba šperkov 1.

p. Hliničanová

streda

od 13,30

všetky roč.

Výroba šperkov 2.

p. Hliničanová

štvrtok

od 13,30

všetky roč.

Dramatický útvar

p.vych.Urbanová

streda

15,00-16,00 v 2.C

všetky roč.

Športové hry

p. uč. Labaj

štvrtok

13,30-15,00 VT*

žiaci 2.st.

Plavecký krúžok

p. uč. Labaj

streda

14,30-16,00 MP*

žiaci 8.C

Tvorivá dielňa

p. uč. Šuňová

ut., str.

13,30-14,15

žiaci 2.st., 6.A

Cvičenia zo SJL

p. uč. Krupová

utorok

13,30-14,30

9.A

Cvičenia z MAT

p. uč. Triebušníková

utorok

6,45-7,30

9.A

Cvičenia zo SJL

p. uč. Krupová

streda

6,45-7,30

9.B

Cvičenia z MAT

p. zást. Kovačicová

štvrtok

13,20-14,10

9.B

Cvičenia zo SJL

p. riad. Ridzoňová

pondelok

11,25-12,10

9.C

Cvičenia z MAT

p. uč. Triznová

streda

13,20-14,10

9.C

Kanoistika na divokej vode

p. Smiešková

pondelok

15,10-16,40

VT

Školská televízia

p.uč. Hazuchová,

p.uč. Zubeková

streda

13,30-15,00

žiaci 2.st.

 

* KC - knižnica

* VT - veľká telocvičňa

* MP - mestská plaváreň