Obsah

Záujmové útvary

ÚTULKÁČIK

 

Záujmové útvary - 2017/2018                                                                   
názov krúžku  vedúci krúžku činnosť krúžku - deň a čas
Cez knihu poznaj sám seba                        Hliničanová streda 13,15 - 14,45 hod.
Cvičenia z MAT a SJL  9.B                                Triebušníková              Krupová piatok 13,30 - 14,15 hod.                              pondelok  13,30 -14,15 hod.
Cvičenia z MAT a SJL  9.C                                Triebušníková              Husáková utorok   6,45 - 7,25 hod.                                      štvrtok 6,45 - 7,25 hod.
Dramatický krúžok - DDS Slniečko                                  Urbanová streda 15,00 - 16,30 hod.
Gymnastický krúžok Brisudová utorok  12,20 - 14,00 hod.
Krúžok mladého čitateľa Pogádlová pondelok  13,15 - 14,45 hod.
Krúžok mladého čitateľa Staroňová štvrtok  13,15 - 14,45 hod.
Let's play Štrkolcová utorok, streda  13,05 - 14,05 hod.
Novinársky krúžok Krupová utorok 13,30 - 15,00 hod.
Slovenčina pre všetkých Hazuchová                Lacková štvrtok 13,15 - 14,00 hod.                               štvrtok 13,15 - 14,00 hod.
Šikovníček Hollá utorok, štvrtok  13,05 - 14,05 hod.
Športové hry Labaj utorok 13,10 - 15,10 hod.
Talentový krúžok Krupová                  Husáková streda 13,10 - 14,10 hod.                                  streda 13,10 - 14,10 hod. 
Tvorba šperkov a bytových doplnkov                                                    Hliničanová pondelok 13,10 - 14,40 hod.
Tvorivá dielňa                                   Šuňová streda, štvrtok  13,30 - 14,15 hod.
Útulkáčik                                                                     Radičová 1 x mesačne sobota
Viacboj všestrannosti                          Bačíková pondelok  13,30 - 15,00 hod.
Volejbalový krúžok Budiský streda 13,10 - 14,40 hod.
Hokejový krúžok I.                                         Kalousek štvrtok  16,15 - 19,15 hod.
Hokejový krúžok II.                                       Kalousek piatok  16,15 - 19,15 hod.
Kanoistika na divokej vode                                         Smiešková pondelok 15,10 - 16,40 hod.
Strelecký krúžok Plánovský štvrtok