Obsah

Zamestnanci školy

 

Riaditeľka školy: 

 • Mgr. Alena Ridzoňová

 

Zástupkyne riaditeľky: 

 • II. stupeň - Mgr. Vlasta Kovačicová               
 • I. stupeň - PaedDr. Martina Hollá

 

Triedni učitelia:

 • 1.A    Mgr. Mária Hvoľková
 • 1.B    Mgr. Marianna Vyparinová
 • 1.C    Mgr. Veronika Bellová
 • 2.A    PaedDr. Valentína Nevolníková
 • 2.B    Mgr. Daniel Obrcian
 • 2.C    Mgr. Monika Staroňová
 • 3.A    Mgr. Dagmar Špániková
 • 3.B    PaedDr. Eva Radičová
 • 3.C    Mgr. Jana Brisudová
 • 4.A    Mgr. Ivica Bačíková
 • 4.B    Mgr. Viera Pogádlová
 • 4.C    Mgr. Hana Štrkolcová
 • 5.A    Mgr. Michaela Lacková
 • 5.B    Mgr. Mária Husáková
 • 5.C    Mgr. Eva Laučíková
 • 6.A    Mgr. Andrea Hazuchová
 • 6.B    Mgr. Jana Dikantová
 • 6.C    Ing. Eva Psotková
 • 7.A    Mgr. Jana Krupová
 • 7.B    Mgr. Jana Šuňová
 • 8.A    Mgr. Lucia Zubeková
 • 8.B    Mgr. Katarína Triznová
 • 9.A    Ing. Jana Jurkovičová
 • 9.C    Mgr. Andrea Paľáková

 

Netriedni učitelia:

 • Mgr. Ján Poljak - výchovný poradca
 • Mgr. Michal Labaj
 • Mgr. Juraj Budiský
 • Mgr. Miroslav Bodík
 • Mgr. Anna Triebušníková
 • Mgr. Ľubomíra Markovičová

 

Asistentky učiteľa:

 • Mgr. Tatiana Korčeková
 • Kamila Hliničanová
 • Ing. Anna Pagáčová

 

Školský špecialny pedagóg:

 • Mgr. Katarína Erhardtová

 

ŠKD:

 • 1. oddelenie: Mgr. Anna Urbanová
 • 2. oddelenie: Mgr. Adriana Bellušová
 • 3. oddelenie: Bc. Dana Klocková
 • 4. oddelenie: Anna Špitková
 • 5. oddelenie: Mgr. Lenka Gugová
 • 6. oddelenie: PaedDr. Tatiana Korčeková
 • 7. oddelenie: Mgr. Katarína Erhardtová
 • 8. oddelenie: Ing. Anna Pagáčová

 

Učitelia náboženskej výchovy:

 • Mgr. Marián Bochnička - evanjelické náboženstvo
 • Mgr. Adriana Bellušová - katolícke náboženstvo
 • Mgr. Martin Chmúra - katolícke náboženstvo

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Žembová Libuša - ekonomický zamestnanec
 • Koniarová Elena - upratovačka
 • Staníková Jana - upratovačka
 • Haviarová Martina - upratovačka
 • Weberová Jarmila - upratovačka
 • Zedníková Jaroslava - upratovačka
 • Kmeť Boris - školník

 

Pracovníci školskej jedálne:

 • Chrabačková Mária
 • Ružičková Anna
 • Sedláčková Nadežda
 • Šimčeková Anna
 • Červeňová Darina
 • Struhárová Gabriela
 • Krišandová Alena
 • Kmeťová Zuzana
 • Trnovcová Drahoslava
 • Škvarková Agáta
 • Zubeková Viera
 • Fričová Katarína
 • Tekelová Oľga