Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

Správy

evt_image.php?img=4806&box=2&width=200&height=200

Integrácia 2018

Integrácia 2018 je charitatívny koncert, ktorý sa tento rok konal v Bratislave. Zúčastnili sa ho i naši žiaci - žiaci z 5.a 6. hokejovej triedy. Vo výbornej atmosfére sa predstavili naši skvelí športovci - Marián Hossa, Ľubomír Višňovský, Matej Tóth, celá futbalová reprezentácia na čele Marekom Hamšíkom, či Milanom Škriniarom. Vystúpila hudobná skupina IMT Smile, Dara Rolins, Mike Spirit, Čekovsky a ďalšie osobnosti našej hudobnej scény.

Detail

evt_image.php?img=4788&box=2&width=200&height=200

Rozhlasová relácia v škole

Október – Mesiac úcty k starším V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Preto sme si aj prostredníctvom rozhlasovej relácie pripomenuli akí dôležití pre nás sú všetci naši starkí a starké. Vyberáme pár slov z našej relácie a dúfame, že aj takto ich aspoň trošku potešíme. Kedysi ktosi vymyslel prirovnanie, v ktorom práve k jeseni prirovnal životnú zrelosť človeka. Pýtať sa PREČO je zbytočné, lebo odpoveď je veľmi jednoduchá. Človek celý život odovzdáva svojim blízkym to najlepšie zo seba – svoje skúsenosti, múdrosť, energiu, všetok svoj voľný čas, až príde ten čas, kedy pocíti únavu a uvedomí si, že on sám by už potreboval niekoho, kto by mu stratenú energiu dodával a staral sa oň. Pani umelkyňa Jeseň vytvára diela očarujúce ako tá najkrajšia paleta žiarivých farieb. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek vo svojej jeseni života. Formoval ho majster ŽIVOT skúškami, radosťami, ale aj trápením a starosťami. Často mu ostávajú už len spomienky na všetky tie roky prežité najprv doma s najbližšími, potom v škole s kamarátmi, neskôr v práci s kolegami. No s rokmi a pribúdajúcimi vráskami prichádzajú aj choroby, ktoré niektorí naši starí ľudia prežívajú osamote, často aj na nemocničných lôžkach. Ako sa k nim správame my malí a mladí, plní sily, keď nás najviac potrebujú? Dokážeme ich potešiť svojou prítomnosťou, milým slovom a trpezlivým počúvaním? Ako im prejavujeme svoju spolupatričnosť? Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším. Vážme si svojich starkých, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu. Na záver ešte úprimné slová vďaky tým, ktorí dali život našim rodičom: Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni, za prebdené noci, za pokojné sny. Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň, za pohladenie v bôli i za milú tvár. Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit, bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.

Detail

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE 1

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE

V súčasnej dobe by sa človek nezaobišiel bez ovládania jednej, prípadne niekoľkých cudzích rečí. Cudzí jazyk je nástroj, pomocou ktorého spoznávame nových ľudí, rôzne kultúry, prispieva tiež k rozvoju našej osobnosti a umožňuje nám plnšie vychutnávať a chápať svet, v ktorom žijeme. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je vyvolať u ľudí, hlavne u detí, záujem, aby sa učili viac jazykov. Tento rok, dňa 26.septembra, sa aj naša Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov z druhého stupňa, rozhodla zorganizovať oslavu EDJ. Počas tohto dňa sa žiaci 6. ročníkov oboznámili s kultúrou, pamiatkami, významnými osobnosťami a mnohými ďalšími zaujímavosťami vybraných krajín. Žiaci sa vystriedali v 3 učebniach, jedna predstavovala Rusko, druhá Nemecko a tretia Veľkú Britániu. Tento deň prebiehal formou rovesníckeho vzdelávania, pri ktorom starší žiaci prezentovali seba a svoje vedomosti a zručnosti v používaní cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú. V každej učebni čakali šiestakov ich spolužiaci z 8. a 9. ročníkov, ktorí im prostredníctvom prezentácií, hier, pesničiek a interaktívnych aktivít priblížili spomínané krajiny. Navyše, v každej učebni bola pre žiakov pripravená aj ochutnávka jedál typických pre dané krajiny. Reakcie našich žiakov na tento netradičný deň boli pozitívne, čo nás veľmi teší. Veríme, že sa nám podarilo vzbudiť v nich záujem a chuť učiť sa cudzie reči. Na záver by sme sa chceli poďakovať žiakom 8. a 9., ktorí nám pomohli pri príprave a realizácií EDJ, našim šiestakom za výbornú atmosféru počas tohto dňa a pozitívnu spätnú väzbu a v neposlednom rade našim kolegom s kolegyniam za ich ústretovosť a ohľaduplnosť počas akcie.

Detail

evt_image.php?img=4749&box=2&width=200&height=200

Svetový deň mlieka na školách

Dňa 26.9.2018 sa na našej škole už tradične konal Deň mlieka. V tento deň si žiaci pripomínajú význam mlieka a mliečnych výrobkov v strave, čo dokumentovali aj desiatou, bohatou práve na tieto výrobky. Aj oblečením chceli upozorniť na farbu mlieka. Od Liptovskej mliekarne, a.s. dostal každý žiak „zdravú sladkosť“ Pribináčika.

Detail

evt_image.php?img=4735&box=2&width=200&height=200

Keltské dni na Havránku

Dňa 19.9. sme sa so žiakmi 6.ročníka zúčastnili akcie "Keltské dni na Havránku".Žiaci si tak svoje vedomosti obohatili o názorné ukážky zo života Keltov,ktoré pre nás pripravili lektori.Ich rozprávanie bolo náučné a zaujímavé.Cestu za poznaním nám spríjemnil krásny slnečný deň a príjemná prechádzka okolo Liptovskej Mary.

Detail

Kalendár akcií

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05