Obsah

Riaditeľka školy  udeľuje dňa 26. 10. 2018 riaditeľské voľno,  z dôvodu metodického dňa pre všetkých pedagógov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta L. Mikuláš. V prevádzke nebude ani školský klub detí a ani školská jedáleň.

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Integrácia 2018

Integrácia 2018 je charitatívny koncert, ktorý sa tento rok konal v Bratislave. Zúčastnili sa ho i naši žiaci - žiaci z 5.a 6. hokejovej triedy. Vo výbornej atmosfére sa predstavili naši skvelí športovci - Marián Hossa, Ľubomír Višňovský, Matej Tóth, celá futbalová reprezentácia na čele Marekom Hamšíkom, či Milanom Škriniarom. Vystúpila hudobná skupina IMT Smile, Dara Rolins, Mike Spirit, Čekovsky a ďalšie osobnosti našej hudobnej scény. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:
#

Rozhlasová relácia v škole

Október – Mesiac úcty k starším
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Preto sme si aj prostredníctvom rozhlasovej relácie pripomenuli akí dôležití pre nás sú všetci naši starkí a starké. Vyberáme pár slov z našej relácie a dúfame, že aj takto ich aspoň trošku potešíme.
Kedysi ktosi vymyslel prirovnanie, v ktorom práve k jeseni prirovnal životnú zrelosť človeka. Pýtať sa PREČO je zbytočné, lebo odpoveď je veľmi jednoduchá. Človek celý život odovzdáva svojim blízkym to najlepšie zo seba – svoje skúsenosti, múdrosť, energiu, všetok svoj voľný čas, až príde ten čas, kedy pocíti únavu a uvedomí si, že on sám by už potreboval niekoho, kto by mu stratenú energiu dodával a staral sa oň.
Pani umelkyňa Jeseň vytvára diela očarujúce ako tá najkrajšia paleta žiarivých farieb. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek vo svojej jeseni života. Formoval ho majster ŽIVOT skúškami, radosťami, ale aj trápením a starosťami. Často mu ostávajú už len spomienky na všetky tie roky prežité najprv doma s najbližšími, potom v škole s kamarátmi, neskôr v práci s kolegami. No s rokmi a pribúdajúcimi vráskami prichádzajú aj choroby, ktoré niektorí naši starí ľudia prežívajú osamote, často aj na nemocničných lôžkach. Ako sa k nim správame my malí a mladí, plní sily, keď nás najviac potrebujú? Dokážeme ich potešiť svojou prítomnosťou, milým slovom a trpezlivým počúvaním? Ako im prejavujeme svoju spolupatričnosť? Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším. Vážme si svojich starkých, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu.

Na záver ešte úprimné slová vďaky tým, ktorí dali život našim rodičom:

Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni,
za prebdené noci, za pokojné sny.
Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň,
za pohladenie v bôli i za milú tvár.
Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit,
bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.


celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE 1

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE

V súčasnej dobe by sa človek nezaobišiel bez ovládania jednej, prípadne niekoľkých cudzích rečí. Cudzí jazyk je nástroj, pomocou ktorého spoznávame nových ľudí, rôzne kultúry, prispieva tiež k rozvoju našej osobnosti a umožňuje nám plnšie vychutnávať a chápať svet, v ktorom žijeme.
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je vyvolať u ľudí, hlavne u detí, záujem, aby sa učili viac jazykov.
Tento rok, dňa 26.septembra, sa aj naša Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov z druhého stupňa, rozhodla zorganizovať oslavu EDJ. Počas tohto dňa sa žiaci 6. ročníkov oboznámili s kultúrou, pamiatkami, významnými osobnosťami a mnohými ďalšími zaujímavosťami vybraných krajín. Žiaci sa vystriedali v 3 učebniach, jedna predstavovala Rusko, druhá Nemecko a tretia Veľkú Britániu. Tento deň prebiehal formou rovesníckeho vzdelávania, pri ktorom starší žiaci prezentovali seba a svoje vedomosti a zručnosti v používaní cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú. V každej učebni čakali šiestakov ich spolužiaci z 8. a 9. ročníkov, ktorí im prostredníctvom prezentácií, hier, pesničiek a interaktívnych aktivít priblížili spomínané krajiny. Navyše, v každej učebni bola pre žiakov pripravená aj ochutnávka jedál typických pre dané krajiny.
Reakcie našich žiakov na tento netradičný deň boli pozitívne, čo nás veľmi teší. Veríme, že sa nám podarilo vzbudiť v nich záujem a chuť učiť sa cudzie reči.
Na záver by sme sa chceli poďakovať žiakom 8. a 9., ktorí nám pomohli pri príprave a realizácií EDJ, našim šiestakom za výbornú atmosféru počas tohto dňa a pozitívnu spätnú väzbu a v neposlednom rade našim kolegom s kolegyniam za ich ústretovosť a ohľaduplnosť počas akcie.
celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
#

Svetový deň mlieka na školách

Dňa 26.9.2018 sa na našej škole už tradične konal Deň mlieka. V tento deň si žiaci pripomínajú význam mlieka a mliečnych výrobkov v strave, čo dokumentovali aj desiatou, bohatou práve na tieto výrobky. Aj oblečením chceli upozorniť na farbu mlieka. Od Liptovskej mliekarne, a.s. dostal každý žiak „zdravú sladkosť“ Pribináčika. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
#

Keltské dni na Havránku

Dňa 19.9. sme sa so žiakmi 6.ročníka zúčastnili akcie "Keltské dni na Havránku".Žiaci si tak svoje vedomosti obohatili o názorné ukážky zo života Keltov,ktoré pre nás pripravili lektori.Ich rozprávanie bolo náučné a zaujímavé.Cestu za poznaním nám spríjemnil krásny slnečný deň a príjemná prechádzka okolo Liptovskej Mary.

celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:
#

Geografická exkurzia

Dňa 20. 9. 2018 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili geografickej exkurzie v Tatrách.
Trasa: Liptovský Mikuláš - Poprad - Starý Smokovec - Hrebienok - Zamkovského chata - vodopády celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:
#

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v septembri, aj tento rok v termíne od 16.09.-22.09.2018.
Z našej školy sa na tomto podujatí zúčastnili žiaci 6. ročníkov: triedy 6.A a 6.B spolu s triednymi učiteľkami, dňa 18.09.2018.
Žiaci sa v skupinkách presúvali po 4 stanovištiach, kde ich záchranári, policajti a hasiči poučili o pravidlách,ktorými sa majú riadiť napr. pri záchrane ľudského života. Žiaci boli aj preskúšaní resp. oboznámení o význame jednotlivých dopravných značiek. Jednou z praktických disciplín bola neobvyklá jazda na bicykli, kde si žiaci vyskúšali svoje cyklistické zručnosti. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:
#

Florbal

Naše žiačky a žiaci úspešní vo florbale
Dňa 19.9 2018 sme sa s družstvom chlapcom i dievčat zúčastnili 1.kola školskej florbalovej ligy ktorá je organizovaná pod záštitou Nadácie TV JOJ. Družstvo chlapcov i dievčat skončilo na 1.mieste. Gratulujeme. celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

Zoznamy žiakov

Zoznamy žiakov 5. ročníka a zoznamy všetkých novoprijatých žiakov budú k dispozícii žiakom a rodičom 3.9.2018 o 8.30 pri zborovni ZŠ. Vzhľadom na zákon č. 18/2018 a vzhľadom na fakt, že v tomto ročníku je množstvo novoprijatých žiakov, zoznamy nemôžu byť zverejnené na verejne prístupnom mieste. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:

Zoznamy prvákov

Číslo = číslo rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Otvorenie šk. roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. 9. 2018 o 9:00 hod. na nástupovej ploche.
POZN.: V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v triedach. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

Školská jedáleň celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor:
Atletika 1

Atletika

Majstrovstvá Slovenska celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Atletika  1

Atletika

krajské kolo celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:
#

Školský výlet 1.B

Bachledova dolina celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor:
Atletika - okresné kolo 1

Atletika - okresné kolo

Blahoželáme! celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor:

Zber papiera - výsledky

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbere papiera. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor:
Čítanie oteckov  1

Čítanie oteckov


ostatné | 22. 5. 2018 | Autor:
#

Zelený Chopok

Biela púť celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
Štúrov Zvolen 1

Štúrov Zvolen

súťaž v rétorike celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Gymnastický štvorboj 1

Gymnastický štvorboj

okresné a krajské kolo celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Hliadka mladých zdravotníkov  1

Hliadka mladých zdravotníkov

1. miesto celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup 1

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup

V utorok 9. mája sa na ZŠ J. Kráľa konal 20. ročník okresného kola v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev. Naši žiaci 3. a 4. ročníka v zložení Jakub Gažo, Matej Medla, Milan Moravčík, Adam Nemec, Matúš Slabý, Michal Šuňa, Samuel Vetrík, Sebastian Wosiňski, Ivana Gubášová a Nela Pačanová obsadili v silnej konkurencii 3. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor:
Slávik Slovenska  1

Slávik Slovenska

1. stupeň celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
Školská snowboardová liga v Slovenskej republike 1

Školská snowboardová liga v Slovenskej republike

V tomto školskom roku sa po prvý krát uskutočnili preteky v snowboardingu pod názvom „Školský pohár v snowboardingu“ pod záštitou Slovenskej lyžiarskej asociácie v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách.
Súťažilo sa v disciplínach „snowboardcross“ a „slalom“.
Preteky mali 4 kolá v termínoch 10. a 25. januára, 14. a 15. marca 2018 v lokalite Jasná – časť Otupné.
Našu školu reprezentovala žiačka 8.C triedy Evka Hanicová. Nereprezentovala nás „len tak“ ????. V jednotlivých kolách bola trikrát na prvom a raz na mieste druhom. Takže celkovým víťazom v obidvoch kategóriách sa stala naša Evka.
Za úspešnú reprezentáciu jej srdečne ďakujeme a prajeme veľa športových úspechov.
celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

ZBER PAPIERA

ZBER PAPIERA pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 10. 5. 2018 (štvrtok) o 7.00 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
Futbalový turnaj 1

Futbalový turnaj

4. apríla 2018 sa najmladší futbalisti a futbalistka zúčastnili 15. ročníka futbalového turnaja k oslobodeniu mesta Liptovský Mikuláš v ZŠ Okoličianska. Obsadili sme 3. miesto. Gratulujeme! celý text

ostatné | 15. 4. 2018 | Autor:
Divadelná prehliadka 1

Divadelná prehliadka

V rámci Festivalu detského divadla v Liptove a 18. ročníka Divadlo deťom, ktorý sa konal 23. marca v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši Detský divadelný súbor Slniečko obsadil 3.miesto. Našu školu reprezentovalo 12 detí 1. stupňa hrou Drevená krava v réžii Anny Urbanovej. Hercom srdečne gratulujeme a prajeme veľa hereckých úspechov. celý text

ostatné | 2. 4. 2018 | Autor:

Korčuľovanie

Posledné korčuľovanie žiakov 1. stupňa v JL arene bolo 28. 3. 2018. Budúci týždeň - 4. 4. 2018 už korčuľovanie žiakov 1. stupňa nebude. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:

Darujte 2 % z dane

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2017 v prospech Rodičovského združenia. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná