Obsah

 

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Metodické stretnutie pre učiteľov techniky 2

Metodické stretnutie pre učiteľov techniky

Dňa 21.11.2019 sa na ňom zúčastnili učitelia techniky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.
Vyučujúci mali možnosť sa oboznámiť s novými učebnými a metodickými materiálmi. V teoretickej časti boli predvedené ukážky nových učebných pomôcok a ich aplikácia do vybraných tematických celkov.
V praktickej časti pracovali učitelia na univerzálnom strojnom zariadení Unimat Classic -od lupienkovej pílky k zvislej vŕtačke a fréze až k sústruhu na obrábanie kovov. Tieto zariadenia ZŠ M.R. Martákovej získala prostredníctvom nadácie Kia Motors Slovakia Pomôcky a metodický materiál poskytnutý našej škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu na našej škole.
celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Záložka do knihy 2019

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
#

Európska integrácia V4 2019

12. 11. 2019
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
#

Florbal

okresné kolo celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Týždeň vedy a techniky 1

Týždeň vedy a techniky

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Hovorme o jedle

súťažný príspevok celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

OZNAM

Z dôvodu celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka riaditeľka školy Mgr. Alena Ridzoňová udeľuje riaditeľské voľno dňa 20. 11. 2019 - streda všetkým žiakom 8. a 9 . ročníka (8.A, 8.B, 9.A,9.B).
Žiadame rodičov, aby svojim deťom potvrdili podpisom na návratke písomné oznámenie o udelení riaditeľského voľna.
celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor:
Exkurzia 6. ročník 1

Exkurzia 6. ročník

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 2. 11. 2019 | Autor:
Geografická exkurzia 1

Geografická exkurzia

Dňa 23. 10. 2019 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili na geografickej exkurzii v Slovenskom raji. Navštívili roklinu Suchá Belá, jednu z najkrajších dolín na Slovensku. V nádhernom jesennom počasí zažili naozajstnú silu prírody, ktorá túto nádhernú vápencovú dolinu vytvorila. celý text

ostatné | 2. 11. 2019 | Autor:

TESTOVANIE T5 – 2019

V tomto školskom roku 2019 / 2020 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320 / 2008 Z.Z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor:
#

Chuť žiť

Dňa 2.10.2019 sa triedy 9.A, 9.B zúčastnili workshopu na tému „CHUŤ ŽIŤ“ v priestoroch Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
#

Viacboj všestrannosti

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
#

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

ZBER PAPIERA

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa bude konať dňa 28. 11. 2019 (štvrtok) o 7:00 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

Týždeň farieb na našej škole

V týždni od 21. 10. do 25. 10. 20019 na našej škole sa uskutoční týždeň farieb. V jednotlivé dni sa oblečieme podľa jesenných farieb ako je uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 20. 10. 2019 | Autor: ŠKD
Svetový deň mlieka na školách 1

Svetový deň mlieka na školách

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor:
Florbalový turnaj 1

Florbalový turnaj

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor:
Európsky týždeň mobility na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej 1

Európsky týždeň mobility na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor:
#

Deň zvierat

V piatok 4. októbra si aj naše deti pripomenuli svetový deň zvierat. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Anna Urbanová
#

Jesenná olympiáda

Posledný septembrový týždeň sa v našom školskom klube detí konala už tradičná Jesenná olympiáda. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: ŠKD
#

Týždeň mobility

Európsky týždeň mobility
ETM sa každoročne koná v septembri, tento školský rok prebiehal v termíne od 16. 9. do 21.9. 2019. Jeho cieľom je zapojiť čo najširšiu verejnosť do využívania iného spôsobu dopravy ako autom.
celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: ŠKD
#

Adoptuj si kravičku

V stredu 18. 9. 2019 medzi deti 5. oddelenia prišli dievčatá, aby nám predstavili projekt Adoptuj si kravičku.

Viac na stránke ŠKD celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Anna Urbanová

Zápis prvákov do ŠKD

Zápis prvákov do školského klubu detí prebehne na prvých rodičovských združeniach.
Termín prvých rodičovských združení prvákov sa dozviete 2. 9. 2019 celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Šk. rok: 2019/2020

Slávnostné otvorenie
školského roka 2019/2020
sa uskutoční dňa 2. 9. 2019
o 9:00 hod.
na nástupovej ploche.

POZN.: V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v triedach.
celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Oznam pre rodičov


ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:

Stránkové dni počas prázdnin

Streda 8:00 - 12:00 hod.
Od 26.8. každý deň 8:00 - 12:00 celý text

ostatné | 20. 7. 2019 | Autor:

ZBER PAPIERA

VYHODNOTENIE celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor:

Oznam ŠKD

V piatok 28.6. 2019 je prevádzka ŠKD od 6,00 hod. do 12,00 hod. celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:
#

3.B v SMOPaJ

Biodiverzita celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:
Majstrovstvá Slovenska v atletike 1

Majstrovstvá Slovenska v atletike


ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná