Obsah

Dve percentá dane v prospech ZŠ M.R. Martákovej

 

Tlačivo 2% dane

                       

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠ M. Rázusovej - Martákovej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania.

 V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ:

  • Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a následne o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona“,
  • Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“,
  • Obidve tlačivá doručte do 30.4.2018 na daňový úrad.

 

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

Fyzické osoby môžu poukázať 2% (resp. 3% po splnení podmienok - dobrovoľnícka činnosť) zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 3,00 €. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.

  • V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na vyplnenie  údajov o prijímateľovi. Pri vyplnení prijímateľa použijete nižšie uvedené údaje.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote  do 3.4.2018 na daňový úrad, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V daňovom priznaní a vyhlásení je možné vyznačiť „x“ – súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)  určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Čítanie oteckov  1

Čítanie oteckov


ostatné | 22. 5. 2018 | Autor:
#

Zelený Chopok

Biela púť celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
Štúrov Zvolen 1

Štúrov Zvolen

súťaž v rétorike celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Gymnastický štvorboj 1

Gymnastický štvorboj

okresné a krajské kolo celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Hliadka mladých zdravotníkov  1

Hliadka mladých zdravotníkov

1. miesto celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup 1

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup

V utorok 9. mája sa na ZŠ J. Kráľa konal 20. ročník okresného kola v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev. Naši žiaci 3. a 4. ročníka v zložení Jakub Gažo, Matej Medla, Milan Moravčík, Adam Nemec, Matúš Slabý, Michal Šuňa, Samuel Vetrík, Sebastian Wosiňski, Ivana Gubášová a Nela Pačanová obsadili v silnej konkurencii 3. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor:
Slávik Slovenska  1

Slávik Slovenska

1. stupeň celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
Školská snowboardová liga v Slovenskej republike 1

Školská snowboardová liga v Slovenskej republike

V tomto školskom roku sa po prvý krát uskutočnili preteky v snowboardingu pod názvom „Školský pohár v snowboardingu“ pod záštitou Slovenskej lyžiarskej asociácie v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách.
Súťažilo sa v disciplínach „snowboardcross“ a „slalom“.
Preteky mali 4 kolá v termínoch 10. a 25. januára, 14. a 15. marca 2018 v lokalite Jasná – časť Otupné.
Našu školu reprezentovala žiačka 8.C triedy Evka Hanicová. Nereprezentovala nás „len tak“ ????. V jednotlivých kolách bola trikrát na prvom a raz na mieste druhom. Takže celkovým víťazom v obidvoch kategóriách sa stala naša Evka.
Za úspešnú reprezentáciu jej srdečne ďakujeme a prajeme veľa športových úspechov.
celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

ZBER PAPIERA

ZBER PAPIERA pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 10. 5. 2018 (štvrtok) o 7.00 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
Futbalový turnaj 1

Futbalový turnaj

4. apríla 2018 sa najmladší futbalisti a futbalistka zúčastnili 15. ročníka futbalového turnaja k oslobodeniu mesta Liptovský Mikuláš v ZŠ Okoličianska. Obsadili sme 3. miesto. Gratulujeme! celý text

ostatné | 15. 4. 2018 | Autor:
Divadelná prehliadka 1

Divadelná prehliadka

V rámci Festivalu detského divadla v Liptove a 18. ročníka Divadlo deťom, ktorý sa konal 23. marca v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši Detský divadelný súbor Slniečko obsadil 3.miesto. Našu školu reprezentovalo 12 detí 1. stupňa hrou Drevená krava v réžii Anny Urbanovej. Hercom srdečne gratulujeme a prajeme veľa hereckých úspechov. celý text

ostatné | 2. 4. 2018 | Autor:

Korčuľovanie

Posledné korčuľovanie žiakov 1. stupňa v JL arene bolo 28. 3. 2018. Budúci týždeň - 4. 4. 2018 už korčuľovanie žiakov 1. stupňa nebude. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:

Darujte 2 % z dane

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2017 v prospech Rodičovského združenia. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Riaditeľské voľno

Z dôvodu testovania žiakov deviateho ročníka riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 21. 03. 2018 / streda žiakom 8. ročníka (8.A, 8.C). Žiadame rodičov, aby svojim deťom potvrdili podpisom na návratke písomné oznámenie o udelení riaditeľského voľna. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Vyhodnotenie zberu papiera

z 16. 2. 2018 celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:
Hviezdoslavov Kubín 1

Hviezdoslavov Kubín

1. stupeň celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor:

Lyžiarsky výcvik

12 - 16. 2. 2018
Jasná Nízke Tatry celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:
Zápis do 1. ročníka 1

Zápis do 1. ročníka

Milí budúci prváci,
srdečne Vás pozývame na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční:
16. 4. 2018 od 13.30 hod. do 18.00 hod.
17. 4. 2018 od 13.30 hod. do 18.00 hod.
celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:
#

Školenie našich deviatakov členkou Slovenského Červenoho kríža

1. pomoc - umelé dýchanie pri strate vedomia celý text

ostatné | 24. 2. 2018 | Autor: Mgr. A. Paľáková, Ing. E. Psotková

ZBER PAPIERA

16.2. 2018 o 7.00 hod. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:
#

Švihadlový maratón

1. - 4. ročník celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor:
Školská snowboardová liga 1

Školská snowboardová liga

1. kolo
celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:

Vyhodnotenie zberu papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbere papiera. Množstvo vyzbieraného papiera podľa tried nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:
#

Úspešne reprezentovali našu školu, mesto aj región Liptov

Žiaci ZŠ M. Rázusovej-Martákovej sa zúčastnili medzinárodnej súťaže, ktorú organizovalo Združenie Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu v partnerstve so Združením Euroregión „Tatry“ v Kežmarku v rámci mikroprojektu pod názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a so štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Do súťaže boli zapojené 2 školy zo Slovenska – ZŠ M.Rázusovej-Martákovej z Liptovského Mikuláša a ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku a 2 školy z Poľska – ZŠ Nowy Targ a ZŠ Jablonka.
Súťaž sa skladala z dvoch kôl, počas ktorých účastníci riešili test z tematicky vybraných okruhov týkajúcich sa cesty okolo Tatier.
Prvé kolo sa uskutočnilo dňa 20. novembra. 35 žiakov z každej školy riešilo test pozostávajúci z 30 otázok. Traja najlepší žiaci z každej školy postúpili do druhého kola, ktoré sa konalo 4. decembra v Nowom Targu. Test pozostával z 54 teoretických otázok a 4 náhodne vybraných kultúrno-historických objektov, ktoré mali na fotografiách rozpoznať.
Všetci zúčastnení žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z oblasti kultúry, geografie a histórie regiónov Liptova, Oravy, Spiša a Podhalia.
ZŠ M. Rázusovej-Martákovej reprezentovali Jakub Urban, Juraj Sýkora a Gregor Maliňák. V silnej konkurencii obsadil Jakub Urban 2. miesto a Juraj Sýkora 3. miesto.
Touto cestou chcem chlapcom verejne poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Liptovský Mikuláš.

Mgr. Alena Ridzoňová
Riaditeľka školy
celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor:

Zber papiera

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 (štvrtok) od 7:00 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:
Integrácia 2017  1

Integrácia 2017

V piatok (27.10.2017) sa naši žiaci a zároveň Hokejové talenty MHK32 zúčastnili charitatívneho koncertu Integrácia 2017 v Poprade. Vystupovali tu mnohé osobnosti našej i zahraničnej hudobnej scény (napríklad Kristína, Lukáš Adamec, Mike Spirit, Monika Bagarová, Ego). Počas koncertu bol tiež zorganizovaný telemost s Marekom Hamšíkom do Neapolu a Milanom Škriniarom do Milána. Podujatia sa zúčastnilo asi 4000 detí z celého Slovenska. celý text

ostatné | 28. 10. 2017 | Autor:
#

Október - mesiac úcty k starším v 2.B

Mesiac október je mesiac úcty k starým ľuďom. Preto sme sa rozhodli pozvať do školy našich starých rodičov, aby sa spoločne s nami učili a zaspomínali si na časy, kedy boli oni školáci a drali školské lavice. Ďakujeme dedko, babka, že ste boli súčasťou nášho vyučovania a že ste nám aj prečítali z knižky Danka a Janka. Vaše vnúčatká z 2.B celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:
#

Spomienka na Máriu Rázusovú - Martákovú

V piatok 20.10.2017 sme so žiakmi 5.ročníka navštívili hrob M.R.-Martákovej, podľa ktorej je pomenovaná naša škola. Zapálením sviečky a malou kytičkou sme vzdali úctu našej známej spisovateľke a poetke. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Týždeň farieb v škole

V týždni od pondelka 23. októbra do piatku 27. októbra sa v našej škole uskutoční týždeň farieb - farieb jesene. Stačí prísť oblečený vo farebnom oblečení daného dňa.
celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor:
#

Súťaž " O pohár riaditeľky školy"

Dňa 12. 10. 2017 sa konal 25. ročník viacbojárskej súťaže žiakov a žiačok 4. ročníka na našej škole v spolupráci s mestským úradom. Do súťaže sa zapojilo 57 pretekárov zo 6 základných škôl. Súťažili v disciplínach šplh, člnkový beh, hod a skok z miesta.Pri preteku pomáhali kvalifikovaní rozhodcovia, ktorých pomohol zabezpečiť pán Bubelíny. Konečné poradie: 1. miesto - ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, 2. miesto patrí ZŠ J. Kráľa a tretiu priečku obsadila ZŠ Čsl. brigády. Víťazom srdečne gratulujeme! celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná