Obsah

Zápis do Mestskej knižnice G. F. Belopotockého

13.decembra 2019 sme absolvovali slávnostný zápis v mestskej knižnici. Deti sa zoznámili s príjemným prostredím, museli splniť správne úlohu, boli pasované za čitateľa a až tak získali čitateľský preukaz. V závere si mohli vybrať knižku, ktorá ich zaujala.