Obsah

Návšteva Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku

Dňa 23.5.2019 sme opäť navštívili Galériu Ľ. Fullu v Ružomberku. Aj tentokrát sme boli veľmi potešení, pretože pracovníci galérie si pre nás pripravili ozaj plnohodnotný tvorivý program. Okrem správneho vnímania obrazov sme mohli vstúpiť do rozprávkovej krajiny Osmijanka. Keďže už deti vedia čítať, veľa úloh bolo zameraných na tvorivé aktivity, ktoré sa týkali čítania, postrehu, umeleckého cítenia... Čas strávený v tomto príjemnom prostredí nám ubehol veľmi rýchlo. Škoda, že sme nemohli zotrvať v krajine fantázie dlhšie...