Obsah

Knižnica G. F. Belopotockého - kvíz

23.1.2020 sme opäť navštívili mestskú knižnicu, aby sme preukázali vedomosti v kvíze o prečítanej knižke Danka a Janka. Deti boli rozdelené do skupín, kde si mohli vzájomne radiť a spolupracovať pri riešení otázok. Taktiež mohli preukázať svoje vyjadrovacie schopnosti, na ktorých veľakrát závisela správna odpoveď.S veľkým náskokom vyhralo družstvo č.2.