Obsah

Záujmové útvary

 

slnkoDramatický záujmový útvar

Vedúca záujmového útvaru: Mgr. Anna Urbanová

Cieľom  dramatického záujmového útvaru je možnosť poskytnúť každému dieťaťu priestor na sebavyjadrenie, rozvíjať tvorivosť, empatiu, kreatívnosť, fantáziu, predstavivosť, komunikačné schopnosti, zodpovednosť, harmonicky rozvíjať osobnosť a aktívne budovať  tvorivý prístup k činnostiam.
Deti nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej a slovesnej oblasti, nadobúdajú skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre rozvoj dieťaťa.

 V školskom roku 2019/2020  Detský dramatický súbor Slniečko navštevujú tieto deti:

 

 

Marcus Bobuľa
Anna Klotáková
Barbora Mravcová
Elizabeth Brondošová
Lukáš Líška
Hanna Mykhailyk
Zuzana Poljaková
 

Nacvičujú scénku Pamodaj šťastia!