Obsah

Oddelenia

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
#

1. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Jana Heroltová
Trieda 1. C
Oddelenie navštevuje 30 detí, 22 detí z 1.C, 8 detí z 3.B

#

2. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Adriana Bellušová
Trieda 1.B
Oddelenie navštevuje 29 detí, 22 detí z 1.B, 7 detí z 3.B triedy

#

3. Oddelenie

Vychovávateľka: Bc. Dana Klocková
Trieda 2. D
Oddelenie navštevuje 31 detí, 20 detí z 2.D triedy, 11 detí zo 4.B triedy

#

4. Oddelenie

Vychovávateľka: Anna Špitková
Trieda 1. A
Oddelenie navštevuje 30 detí, 20 detí z 1.A triedy, 10 detí z 3.A triedy

#

5. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Anna Urbanová
Trieda 1.A
Oddelenie navštevuje 32 detí, 22 detí  z 2.A triedy, 10 detí zo 4.A  triedy

#

6. Oddelenie

Vychovávateľka: PaedDr.Tatiana Korčeková
Trieda 2.C
Oddelenie navštevuje 33 detí, 21 detí z 2.C, 6 detí z 3.A triedy, 6 detí zo 4. A triedy

#

7. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Katarína Erhardtová
Trieda 3. C
Oddelenie navštevuje 32 detí, 16 detí z 3.C, 10 detí z 4.B triedy, 6 detí z 4.C triedy

#

8. oddelenie

Vychovávateľka: Bc. Mariana Géciová
Trieda 3.A
Oddelenie navštevuje 32 detí, 23 detí z 2.B, 9 detí zo 4.C triedy