Obsah

Oddelenia

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
#

1. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Lenka Gugová
Trieda 1. C
Oddelenie navštevuje 32 detí, 20 detí z 1.C, 9 detí z 3.C a 3 deti z 5.B

#

2. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Adriana Bellušová
Trieda 1.B
Oddelenie navštevuje 32 detí, 21 detí z 1.B, 11 detí z 3.B triedy

#

3. Oddelenie

Vychovávateľka: Bc. Dana Klocková
Trieda 1. D
Oddelenie navštevuje 34 detí, 22 detí z 1.D triedy, 11 detí z 3.B triedy a 1 dieťa zo 5.C triedy

#

4. Oddelenie

Vychovávateľka: Anna Špitková
Trieda 2. B
Oddelenie navštevuje 32 detí, 18 detí z 2.B triedy, 9 detí zo 4.B triedy, 4 deti zo 4.C triedy, 1 dieťa z 5.B triedy

#

5. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Anna Urbanová
Trieda 1.A
Oddelenie navštevuje 32 detí, 22 detí  z 1.a, 10 detí z 3.C  triedy

#

6. Oddelenie

Vychovávateľka: PaedDr.Tatiana Korčeková
Trieda 2. A
Oddelenie navštevuje 33 detí, 18 detí z 2.A, 8 detí zo 4.A triedy, 6 detí zo 4. C triedy

#

7. Oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Katarína Erhardtová
Trieda 2. C
Oddelenie navštevuje 33 detí, 17 detí z 2.C, 11 detí zo 4.A triedy, 5 detí zo 4.C triedy

#

8. oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Svetlana Janečková
Trieda 3.A
Oddelenie navštevuje 29 detí, 20 detí z 3.A, 8 detí zo 4.B triedy, 1 dieťa zo 4.C triedy