Obsah

Veselo s gitarou - 1. oddelenie

Vo štvrtok 17. januára sme v 1. oddelení mali stretnutie s našou kamarátkou gitarou. Vypočuli sme si zimný príbeh, spolu sme si zaspievali a zatancovali.