Obsah

Ekodni v ŠKD- jeseň 2016

Pracovníci SMOPaJ si pre deti školského klubu pripravili ekodni zamerané na jesenné ročné obdobie. Tému o zimných spáčoch si pripravila pani Diškancová a o kuriozitách a zaujímavostiach zo života hmyzu nám porozprával pán Lakota.