Obsah

Deň Zeme

Deti zo školského klubu si v piatok 22. apríla pripomenuli sviatok našej Zeme. Pri tejto príležitosti ju kreslili na asfalt. Deti z 5. a 6. oddelenia vyrobili aj pekné plagáty.