Obsah

Školský florbalový turnaj

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme zorganizovali 29.9 2017 medzitriedny florbalový turnaj pre žiakov 5.a 6. ročníka a pre žiakov 7.-9 ročníka.