Obsah

Gymnastický štvorboj - kraj 2016

Dievčatá v A-kategórii skončili na krásnom druhom mieste a dievčatá v B-kategórii získali 4. miesto. Dievčatám ako aj pani učiteľke Michalovičovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.