Obsah

Gymnastický štvorboj 16.4.2015

Gratulujeme mladším žiačkam, ktoré získali na krajskej súťaži 27. apríla 2015 1. miesto. Postupujú na celoslovenskú súťaž. Držíme palce!!!
Gratulujeme aj chlapcom, ktorí skončili na druhom mieste.