Obsah

Viacboj všestrannosti

Typ: ostatné
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Dňa 11.10. sa na našej škole konala súťaž Viacboj- všestrannosti v spolupráci s Mestským úradom v Liptovskom Mikuláši.  Pretekov sa zúčastnili štyri  základné školy. Žiaci 4. ročníkov si zmerali svoje sily v štyroch disciplínach- skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou z miesta,  člnkový beh 4x 10m, šplh na tyči. Žiaci súťažili v družstvách v zložení 5 chlapcov a 5 dievčat. Pri preteku pomáhali kvalifikovaní rozhodcovia. Preteky otvorila a ukončila p. riaditeľka Mgr. Alena Ridzoňová, zároveň privítala zástupcu pána primátora pána Ľ. Triznu, rozhodcov, všetkých súťažiacich aj vedúcich. Ocenení boli víťazi na prvých troch miestach diplomom a vecnými cenami. Putovný pohár, krásne ceny a teda 1. miesto si vybojovali žiaci našej školy. Vyhodnotení boli aj jednotlivci,  3 najlepší z chlapcov a dievčat, ktorí získali medaile a diplomy za najlepšie výkony od „Olympijského klubu Liptova“. Akcia bola úspešná, spokojní boli súťažiaci aj ich vedúci.

 

  1. miesto-  ZŠ M.R. Martákovej     2381b.
  2. miesto- ZŠ J. Kráľa                     2309b.
  3. miesto- ZŠ M. Janošku                2197b.
  4. miesto- ZŠ Okoličianska             1622b.

Vytvorené: 21. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2019 15:06
Autor: