Obsah

OZNAM ŠKD

Typ: ostatné
Poplatok za ŠKD - informácie

Vážení rodičia,

na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach sa mení výška príspevku na ŠKD.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD je 8 € na mesiac na každé jedno dieťa

Ak je prerušená prevádzka ŠKD počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásená v súvislosti s ochorením Covid-19, zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku na ŠKD.

Na základe týchto skutočností Vás prosíme uhradiť príspevok za mesiac február,

 6€  na jedno dieťa.

Pokyny k úhrade:

Číslo účtu: 8109573001/5600 – PRIMA BANKA

IBAN: SK46 5600 0000 0081 0957 3001

Pre identifikáciu Vašej platby do správy pre prijímateľa napíšte:

ŠKD, meno a priezvisko dieťaťa, triedu

(O poplatkoch na ďalšie obdobie Vás budeme informovať v marci.)

Príspevok prosíme uhradiť do 22.2.2021.


 


Vytvorené: 6. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 2. 2021 14:05
Autor: