ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 314
#

Žiacke práce - TECHNIKA

Dátum: 22. 11. 2021

Vážení rodičia, pedagógovia,
chceme Vám online formou prezentovať naše práce. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať za materiálnu pomoc rodičom, ktorí nám poskytli rezivo na vyučovanie Techniky.

Tanečná telesná výchova 1

Tanečná telesná výchova

Dátum: 14. 11. 2021

UŽ TO ZAČALO! Hneď po jesenných prázdninách sme začali s TANEČNOU TELESNOU VÝCHOVOU U NÁS NA ŠKOLE. Ide o projekt Moduly MŠVVaŠ. Do tanečnej telesnej výchovy sa zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka.

ZBER PAPIERA

Dátum: 5. 11. 2021

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa bude konať dňa 24.11 2021 ( streda ) od 7:30 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach alebo pri vstupe do ŠKD od školského dvora. Kartóny a lepenku prosím nenoste. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. Ďakujeme.

#

ZBIERKA VITAMÍNOV A KRÍŽOVKÁRSKYCH NOVÍN PRE SENIOROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum: 2. 11. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
v mene seniorov mesta Liptovský Mikuláš vyslovujeme obrovské Ďakujem za zapojenie sa do zbierky pri príležitosti Októbra-mesiac úcty k starším vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš. Vitamíny a krížovkárske noviny odovzdala pani riaditeľka na Mestskom úrade-odbor sociálny.

#

Európsky deň jazykov – oslava 20 rokov jazykovej a kultúrnej rozmanitosti

Dátum: 26. 10. 2021

Cieľom EDJ a vyučujúcich cudzích jazykov našej školy je podnietiť žiakov, bez ohľadu na ich vek, aby sa učili cudzie jazyky nie len v škole, ale aj mimo nej. Už niekoľko rokov sa dňa 26. septembra spolu so žiakmi našej školy aktívne zapájame do osláv tohto, pre nás výnimočného dňa.

#

DO DIVADLA NA ANGLIČTINE

Dátum: 26. 10. 2021

Výučba cudzích jazykov je náročná. Je čoraz ťažšie žiakov motivovať k efektívnejšiemu učeniu sa, k čítaniu cudzojazyčnej literatúry či sledovaniu médií v cudzom jazyku. Toto sú hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli využiť ponuku divadelného predstavenia online s participáciou hercov a publika.

3.D v galérii 1

3.D v galérii

Dátum: 26. 10. 2021

Dňa 21.10. žiaci 3. D triedy navštívili Galériu P. M. Bohúňa, kde sa konala výstava o horách. Výstava bola krásna, no najviac žiakov zaujali tvorivé dielne, kde si mohli sami vyrobiť " erupciu sopky". Odniesli si odtiaľ nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D 1

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D

Dátum: 19. 10. 2021

V rámci pracovného vyučovania žiaci 3.D triedy usilovne pracovali na projektoch. Tie boli zamerané na separáciu odpadu. Práca žiakov veľmi bavila a vznikli tieto krásne plagáty.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Výberové konanie

Dátum: 18. 10. 2021

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej s predpokladaným nástupom od 01. decembra 2021.
Presné informácie nájdete v dokumente: Výberové konanie, ktoré je prílohou tejto správy.

#

Svetový deň mlieka na školách - 4.A

Dátum: 15. 10. 2021

Aj v 4.A oslavovali deň mlieka rôznymi aktivitami. Žiaci Jurko a Kristián porozprávali do školského rozhlasu prečo sú mliečne výrobky zdravé. Žiaci dostali jogurty a porozprávali sa o mlieku, na informatike sme napísali zopár viet o tomto dni a pridali aj obrázky.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 8.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 8.C triedy budú od 13. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 6.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 6.A triedy budú od 11. 10. 2021 vzdelávať dištančne.

OZNAM

Dátum: 8. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.A triedy budú od 08. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

Október – Mesiac úcty k starším

Dátum: 1. 10. 2021

ZBIERKA PRE SENIOROV NÁŠHO MESTA
Každé ročné obdobie má svoje čaro,jedinečnosť a neopakovateľnosť. Tak je to aj s ľudským životom.Na rozdiel od prírody človek má možnosť prežiť tie svoje ľudské obdobia len raz za celý život. Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším

ZBER PAPIERA 1

ZBER PAPIERA

Dátum: 18. 9. 2021

Dňa 30.9.2021 / štvrtok / o 7,00 hod. sa uskutoční zber papiera pri vchode ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne. Ďakujeme

OZNAM

Dátum: 18. 9. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.C triedy budú od 20. 9. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

#

Učenie vonku - 2.B

Dátum: 11. 9. 2021

Učenie vonku prináša žiakom uvoľnenie, žiaci sú tak vytrhnutí z každodenného stereotypu, čerstvý vzduch pôsobí upokojujúco a zbavuje ich stresu. Žiaci z 2.B využili krásny slnečný deň a dve hodiny výtvarnej výchovy strávili na školskom dvore.

#

Opatrenia v školskom roku 2021/2022

Dátum: 6. 9. 2021

V prílohe nájdete dokument - Opatrenia v šk. roku 2021/2022 obsahujúci opatrenia počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v školskom roku 2021/2022 na ZŠ M. R. - Martákovej.

Letná škola 1

Letná škola

Dátum: 6. 9. 2021

V dňoch 9.8. ¬ 13.8.2021 sa na našej škole realizoval projekt Letnej školy. 47 žiakov 1. stupňa využilo možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, nedostatočne osvojených počas prerušeného vyučovania školského roka 2020/2021.

Informácie pre rodičov

Dátum: 1. 9. 2021

Informácie od 3. 9.2021

Žiaci do odvolania vchádzajú do budovy školy nasledovne:

Ranné ŠKD – vchod ŠKD
V čase 7:25 – 7:40 vstupujú žiaci do školy nasledovne:
1. a 2. ročníka – vchod ŠKD

Žiaci 3. a 4. ročníka – vchod 1. stupeň

Žiaci 5. – 9. ročníka – vchod 2. stupeň

Informácia o objednaných antigénových testoch

Dátum: 1. 9. 2021

Vzhľadom na množstvo objednaných antigénových testov od škôl, zatiaľ objednané antigénové testy našej škole nedodali. O objednané testy však po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja požiadal okresný úrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznamy žiakov - prváci

Dátum: 27. 8. 2021

V prílohe sa nachádzajú zoznamy žiakov v triedach. Zoznamy nie sú menné. Číslo žiaka je číslo z rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka.

OZNAM

Dátum: 27. 8. 2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční
2. 9. 2021 o 9:00 v triedach.
Žiaci prvého ročníka vchádzajú do budovy zo západnej stany školy – od detského ihriska.

Predaj čipov pre 1. ročník

Dátum: 12. 8. 2021

Predaj čipov pre žiakov 1. ročníka, ktorí si ešte nezakúpili čip
od 16.8. - 27.8.2021 v čase od 8,00- do 11,00 hod.
Cena za čip 6,64 v hotovosti a prineste si vyplnený zápisný lístok.


Výberové konanie  1

Výberové konanie

Dátum: 26. 7. 2021

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ zastúpené Ing. Jánom Blcháčom,PhD.,primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23,031 01 Liptovský Mikuláš
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PRILOŽENOM DOKUMENTE:VÝBEROVÉ KONANIE

#

ROZPRÁVKY PRE PRVÁČIKOV

Dátum: 4. 7. 2021

V posledné dni školského roka sme si pre našich prváčikov pripravili spolu so žiakmi šiesteho ročníka- Paťkou Pilarčíkovou, Zuzkou Buranovskou, Viktorkou Brnovou, Milanom Šlaukom, Katkou Tichákovou a Tatianou Perončíkovou, krátke spestrenie vyučovania, a to formou čítania známych rozprávok v ANJ.

OZNAM ŠKD

Dátum: 25. 6. 2021

Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠKD od 6,00 - do 12,00 hod.

Zber papiera 1

Zber papiera

Dátum: 25. 6. 2021

Vo štvrtok 24. 6. 2021 sa uskutočnil zber papiera v ŠKD. Ďakujeme

Deň detí a školský výlet v 1

Deň detí a školský výlet

Dátum: 15. 6. 2021

2.D
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Zber papiera

Dátum: 11. 6. 2021

Dňa 24. 6. 2021 o 7,00 hod. sa uskutoční ZBER PAPIERA ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne ku vchodu ŠKD. Kartóny sa nezbierajú. Ďakujeme

Zobrazeno 1-30 z 314

Aktuality

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mliečna cesta 2012 - 1

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5