Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 7.B triedy riaditeľské voľno na 19. 10. 2020 z preventívnych dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. O dĺžke dištančného vzdelávania Vás budeme informovať v pondelok po konzultácii s RÚVZ. Obedy majú žiaci 7.B odhlásené do nástupu žiakov do školy.
Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.


Vytvorené: 17. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2020 17:01
Autor: