Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 2.C triedy riaditeľské voľno od 12. 10. 2020 z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie – výskytu ochorenia COVID – 19. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. Predbežná dĺžka dištančného vzdelávania je do 18. 10. 2020. Predpokladaný nástup žiakov 2.C do školy je 19. 10. 2020.
Obedy majú žiaci 2.C odhlásené do nástupu žiakov do školy.
Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.


Vytvorené: 11. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2020 12:49
Autor: