Obsah

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE

Typ: ostatné
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

V súčasnej dobe by sa človek nezaobišiel bez ovládania jednej, prípadne niekoľkých cudzích rečí. Cudzí jazyk je nástroj, pomocou ktorého spoznávame nových ľudí, rôzne kultúry, prispieva tiež k rozvoju našej osobnosti a umožňuje nám plnšie vychutnávať a chápať svet, v ktorom žijeme.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je vyvolať u ľudí, hlavne u detí, záujem, aby sa učili viac jazykov.

Tento rok, dňa 26.septembra, sa aj naša škola pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov z druhého stupňa, rozhodla zorganizovať oslavu EDJ. Počas tohto dňa sa žiaci 6. ročníkov oboznámili s kultúrou, pamiatkami, významnými osobnosťami a mnohými ďalšími zaujímavosťami vybraných krajín. Žiaci sa vystriedali v 3 učebniach, jedna predstavovala Rusko, druhá Nemecko a tretia Veľkú Britániu. Tento deň prebiehal formou rovesníckeho vzdelávania, pri ktorom starší žiaci prezentovali seba a svoje vedomosti a zručnosti v používaní cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú. V každej učebni čakali šiestakov ich spolužiaci z 7. a 8. ročníkov, ktorí im prostredníctvom prezentácií, hier, pesničiek a interaktívnych aktivít priblížili spomínané krajiny. Navyše, v každej učebni bola pre žiakov pripravená aj ochutnávka jedál typických pre dané krajiny, anglický koláč Apple crumble, cookies, tradičný English tea, nemecký schnitzel, typický ruský koláč kulič a ruský čaj. 

Reakcie našich žiakov na tento netradičný deň boli pozitívne, čo nás veľmi teší. Veríme, že sa nám podarilo vzbudiť v nich záujem a chuť učiť sa cudzie reči.

Na záver by sme sa chceli poďakovať žiakom7. a 8. ročníka, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácií EDJ, našim šiestakom za výbornú atmosféru počas tohto dňa a pozitívnu spätnú väzbu a v neposlednom rade našim kolegom s kolegyniam za ich ústretovosť a ohľaduplnosť počas akcie.


Vytvorené: 21. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2019 15:01
Autor: