Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

Typ: ostatné
od 22. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Zabezpečí, aby žiak pri prvom nástupe do školy, alebo pri každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).                                        V prípade, že žiak nepredloží pri nástupe do školy vyhlásenie podpísané od zákonného zástupcu,  žiak bude z vyučovania vylúčený a zákonný zástupca ho  bude musieť prísť prevziať do školy.
  • Ak nemáte možnosť  Vyhlásenie z prílohy vytlačiť , je možné vyzdvihnúť si ho pri vchode do budovy školy:      

18. 06. 2020 – štvrtok v čase od 7,30 do 8,00 hod. a 12,00 do 14,00 hod.

19. 06. 2020 v piatok v čase od 7,30 do 8,00 hod.

Pokyny pre žiakov:

1.  Žiaci prichádzajú do školy s rúškom  a absolvujú ranný filter:

  • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy
  • náhodné (sporadické) meranie teploty

2. V triede odovzdajú triednemu učiteľovi predprvou hodinou Vyhlásenie podpísané od zákonného zástupcu.

2. Rúško si žiaci môžu zložiť až v triede, inak sa v priestoroch školy pohybujú s rúškom.

3. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach, v prípade potreby ísť na toaletu žiak si musí založiť rúško, po príchode do triedy si dezinfikuje ruky.

4. Žiaci II. stupňa sa učia 5. vyučovacích hodín podľa rozvrhu.  Po vyučovaní organizovane opustia triedu v doprovode vyučujúceho poslednej hodiny, ktorý odvedie žiakov do ŠJ alebo domov:

–  žiaci si odložia veci do políc,

- pred vstupom žiakov do ŠJ vyučujúci/dozor zabezpečí, aby si žiaci vydezinfikovali ruky, a tak vstúpili do ŠJ

- žiaci majú rúška, skladajú si ich až pri stole v ŠJ.

 

5. Na obed do ŠJ pôjdu žiaci nasledovne:                      12,05 hod – 5. a 9. ročník

                                                                                              12,10 hod. – 6. a 8. ročník

                                                                                              12,15 hod. – 7. ročník

                                                                                             


Vytvorené: 18. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2020 11:04
Autor: