Obsah

Darujte 2 % z dane

Typ: ostatné
Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia.

Dve percentá dane v prospech ZŠ M. R. Martákovej

TLAČIVO 2% DANE               

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia  pri ZŠ M. R. Martákovej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania.

 V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ:

  • Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a následne o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona“.
  • Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
  • Obidve tlačivá doručte do 30.4.2020 na daňový úrad.

 

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

Fyzické osoby môžu poukázať 2% (resp. 3% po splnení podmienok - dobrovoľnícka činnosť) zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 3,00 €. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.

  • V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na vyplnenie  údajov o prijímateľovi. Pri vyplnení prijímateľa použijete nižšie uvedené údaje.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote  do 30.4.2020 na daňový úrad, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V daňovom priznaní a vyhlásení je možné vyznačiť „x“ – súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)  určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.


Príloha

Vytvorené: 4. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2020 18:55
Autor: