Obsah

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Typ: ostatné
T9-2020

V školskom roku 2019/2020 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 1. apríla 2020 (streda).
Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2,
porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
Obsah testovania 9
- Testované predmety: štátny jazyk a matematika
Začiatok testovania 9
- Začiatok písania testov T 9 je 1. apríl 2020 (streda) o 8.00 h.
Povolené pomôcky
- kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.
Zakázané pomôcky
- mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.


Vytvorené: 1. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2020 17:26
Autor: