ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazené 61-90 z 386
#

Čítanie oteckov v 1.A

Dátum: 17. 2. 2022

Blíži sa marec - mesiac knihy a v triede 1.A začalo ČO (čítanie otcov). Veľká vďaka patrí Tomáškovmu ockovi, ktorý naštartoval túto aktivitu a bol perfektný. Ďakujeme.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

#

JA MOREPLAVEC - projektové vyučovanie

Dátum: 11. 2. 2022

Cesty do neznámych diaľok, mesiace na rozbúrených moriach a oceánoch, mapovanie nových území, dobrodružné príbehy. To všetko sú výpravy moreplavcov a objaviteľov, ktoré zmenili svet.

Darujte 2% z dane

Dátum: 10. 2. 2022

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia.

SÚŤAŽ K PARK

Dátum: 20. 1. 2022

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej súťaži K Park, ktorá trvá do 16. 2. 2022 a práve mesto Liptovský Mikuláš v nej môže vyhrať a získať tak športové ihrisko s celkovou plochou až 400 m2. Stačí, keď raz denne zahlasujete za mesto Liptovský Mikuláš na stránke www.kauflandpark.s

#

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Dátum: 29. 12. 2021

V 3.B sa predvianočný čas niesol v plnení krabičiek pre seniorov. Tento rok sa do projektu zapojili aj prváci z 1.C triedy.

#

Vianočná pošta

Dátum: 29. 12. 2021

Žiaci 3.B sa aj tento rok zapojili do projektu Vianočná pošta. Písali vianočné pozdravy seniorom v domovoch sociálnych služieb, aby im spríjemnili predvianočné chvíle a pripomenuli časy, kedy bolo zvykom priať pekné sviatky touto formou.

Hodiny anglického jazyka 1

Hodiny anglického jazyka

Dátum: 21. 12. 2021

Aj takéto hodiny anglického jazyka máme... Na hodinách anglického jazyka sa nielen učí gramatika, trénuje posluch, číta... Nie sú nám cudzie ani projektové a prezenčné zručnosti. A dozvedeli sme sa o našich spolužiakoch a ich rodinách veľa zaujímavostí...
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

#

VIANOCE

Dátum: 20. 12. 2021

Prajeme Vám pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky.

ZBER PAPIERA

Dátum: 13. 12. 2021

Milí rodičia a žiaci,
ďakujeme Vám za zapojenie sa do zberu papiera. „Najlepší zberači“ budú odmenení. Na prvom stupni to boli triedy: 3.D a 2.B. Na druhom stupni triedy: 7.B a 5.A.

OZNAM

Dátum: 10. 12. 2021

S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov na druhom stupni.
Pre žiakov druhého stupňa bude zabezpečené dištančné vyučovanie. Informácie ohľadne dištančného vyučovanie dostanete od triednych učiteľov.

Z činnosti 5. oddeelenia ŠKD 1

Z činnosti 5. oddelenia ŠKD

Dátum: 2. 12. 2021

Zima je časom prípravy na najkrajšie sviatky roka. Treba vyrobiť vianočné ozdoby, darčeky... Nájde sa čas aj na stavanie snehuliakov, či hry v oddelení.
Viac - fotoalbum ŠKD

#

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dátum: 1. 12. 2021

Olympiáda z cudzieho jazyka je pre mnohých našich žiakov nie len prezentácia ich vedomostí, ale aj ich záujmu o cudzí jazyk. Veľa našich žiakov sa cudziemu jazyku venuje aj počas svojho voľného času.

#

Žiacke práce - TECHNIKA

Dátum: 22. 11. 2021

Vážení rodičia, pedagógovia,
chceme Vám online formou prezentovať naše práce. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať za materiálnu pomoc rodičom, ktorí nám poskytli rezivo na vyučovanie Techniky.

Tanečná telesná výchova 1

Tanečná telesná výchova

Dátum: 14. 11. 2021

UŽ TO ZAČALO! Hneď po jesenných prázdninách sme začali s TANEČNOU TELESNOU VÝCHOVOU U NÁS NA ŠKOLE. Ide o projekt Moduly MŠVVaŠ. Do tanečnej telesnej výchovy sa zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka.

ZBER PAPIERA

Dátum: 5. 11. 2021

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa bude konať dňa 24.11 2021 ( streda ) od 7:30 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach alebo pri vstupe do ŠKD od školského dvora. Kartóny a lepenku prosím nenoste. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. Ďakujeme.

#

ZBIERKA VITAMÍNOV A KRÍŽOVKÁRSKYCH NOVÍN PRE SENIOROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum: 2. 11. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
v mene seniorov mesta Liptovský Mikuláš vyslovujeme obrovské Ďakujem za zapojenie sa do zbierky pri príležitosti Októbra-mesiac úcty k starším vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš. Vitamíny a krížovkárske noviny odovzdala pani riaditeľka na Mestskom úrade-odbor sociálny.

#

Európsky deň jazykov – oslava 20 rokov jazykovej a kultúrnej rozmanitosti

Dátum: 26. 10. 2021

Cieľom EDJ a vyučujúcich cudzích jazykov našej školy je podnietiť žiakov, bez ohľadu na ich vek, aby sa učili cudzie jazyky nie len v škole, ale aj mimo nej. Už niekoľko rokov sa dňa 26. septembra spolu so žiakmi našej školy aktívne zapájame do osláv tohto, pre nás výnimočného dňa.

#

DO DIVADLA NA ANGLIČTINE

Dátum: 26. 10. 2021

Výučba cudzích jazykov je náročná. Je čoraz ťažšie žiakov motivovať k efektívnejšiemu učeniu sa, k čítaniu cudzojazyčnej literatúry či sledovaniu médií v cudzom jazyku. Toto sú hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli využiť ponuku divadelného predstavenia online s participáciou hercov a publika.

3.D v galérii 1

3.D v galérii

Dátum: 26. 10. 2021

Dňa 21.10. žiaci 3. D triedy navštívili Galériu P. M. Bohúňa, kde sa konala výstava o horách. Výstava bola krásna, no najviac žiakov zaujali tvorivé dielne, kde si mohli sami vyrobiť " erupciu sopky". Odniesli si odtiaľ nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D 1

Pracovné vyučovanie a separácia odpadu v 3.D

Dátum: 19. 10. 2021

V rámci pracovného vyučovania žiaci 3.D triedy usilovne pracovali na projektoch. Tie boli zamerané na separáciu odpadu. Práca žiakov veľmi bavila a vznikli tieto krásne plagáty.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Výberové konanie

Dátum: 18. 10. 2021

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej s predpokladaným nástupom od 01. decembra 2021.
Presné informácie nájdete v dokumente: Výberové konanie, ktoré je prílohou tejto správy.

#

Svetový deň mlieka na školách - 4.A

Dátum: 15. 10. 2021

Aj v 4.A oslavovali deň mlieka rôznymi aktivitami. Žiaci Jurko a Kristián porozprávali do školského rozhlasu prečo sú mliečne výrobky zdravé. Žiaci dostali jogurty a porozprávali sa o mlieku, na informatike sme napísali zopár viet o tomto dni a pridali aj obrázky.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 8.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 8.C triedy budú od 13. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

OZNAM

Dátum: 13. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 6.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 6.A triedy budú od 11. 10. 2021 vzdelávať dištančne.

OZNAM

Dátum: 8. 10. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.A a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.A triedy budú od 08. 10. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

Október – Mesiac úcty k starším

Dátum: 1. 10. 2021

ZBIERKA PRE SENIOROV NÁŠHO MESTA
Každé ročné obdobie má svoje čaro,jedinečnosť a neopakovateľnosť. Tak je to aj s ľudským životom.Na rozdiel od prírody človek má možnosť prežiť tie svoje ľudské obdobia len raz za celý život. Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším

ZBER PAPIERA 1

ZBER PAPIERA

Dátum: 18. 9. 2021

Dňa 30.9.2021 / štvrtok / o 7,00 hod. sa uskutoční zber papiera pri vchode ŠKD. Papier môžete nosiť priebežne. Ďakujeme

OZNAM

Dátum: 18. 9. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 v triede 9.C a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa žiaci 9.C triedy budú od 20. 9. 2021 vzdelávať nasledovne:
- Prezenčne (v škole) – žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,
- Dištančne – žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény.

#

Učenie vonku - 2.B

Dátum: 11. 9. 2021

Učenie vonku prináša žiakom uvoľnenie, žiaci sú tak vytrhnutí z každodenného stereotypu, čerstvý vzduch pôsobí upokojujúco a zbavuje ich stresu. Žiaci z 2.B využili krásny slnečný deň a dve hodiny výtvarnej výchovy strávili na školskom dvore.

#

Opatrenia v školskom roku 2021/2022

Dátum: 6. 9. 2021

V prílohe nájdete dokument - Opatrenia v šk. roku 2021/2022 obsahujúci opatrenia počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v školskom roku 2021/2022 na ZŠ M. R. - Martákovej.

Zobrazené 61-90 z 386

Aktuality

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4