Obsah

Zber papiera

Vo štvrtok 27. 9. 2018 sa konal v školskom klube zber papiera. Deti pod vedením pani vychovávateľky Špitkovej usilovne nahádzali do kontajnerov 4 650 kg. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli papier.