Obsah

Svetový deň zvierat

V stredu 4. 10. 2017 si pani učiteľky Janka Dikantová a Aďka Paľáková pripravili besedu pre deti prvých ročníkov. Deti zavítali do priestorov veľkých žiakov, kde si pripomenuli Svetový deň zvierat.