Obsah

Voľné pracovné miesta

 

ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej prijme do pracovného pomeru upratovačku.

Termín nástupu:  03. 09. 2018

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.