Obsah

Voľné pracovné miesta

 

ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej prijme do pracovného pomeru učiteľa

 s aprobáciou matematika – informatika.

Rozsah úväzku :  100%.

Termín nástupu:  3. 09. 2018

Požadované vzdelanie:  Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.Z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.