Obsah

Rada rodičov

Rodičovské združenie pri Základnej škole Márie Rázusovej Martákovej, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie 4. apríla (ďalej RZ) je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a svoju činnosť vykonáva podľa Stanov. RZ je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú ZŠ M. R. Martákovej. 

Najvyšším orgánom RZ je plenárna schôdza – zvoláva sa vždy na začiatku nového školského roka. 

Ďalšími orgánmi RZ sú: Rada RZ – tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried.

 • Výbor RZ – trojčlenný 
 • Revízna komisia – trojčlenná
 • Hospodár rodičovského združenia

 

Výbor rodičovského združenia

 • Yvonna Výravová – predsedníčka
 • Zuzana Vrbková– podpredsedníčka

 

Hospodár rodičovského združenia

 • Ing. Zuzana Štreitová
 • Revízna komisia
 • Miroslava Škáchová
 • Mgr. Ivana Glutová
 • Nadežda Kubová

 

Predseda: Yvonna Výravová

 

 • 1.A   Lenka Mokrá
 • 1.B   JUDr. Soňa Lakotová
 • 1.C   Ing. Zuzana Štreitová
 • 2.A   Zuzana Vrbková
 • 2.B   Mgr. Katarína Nemcová
 • 2.C   Bc. Zuzana Gažová
 • 3.A   JUDr. Alena Mudríková
 • 3.B   Ing. arch. Ivana Oravcová
 • 3.C   Mgr. Ivana Glutová
 • 4.A   Mgr. Ľubomíra Laceková
 • 4.B   Renata Benikovská
 • 4.C   Miriam Stromková
 • 5.A   JUDr. Marián Vagač
 • 5.B   Mgr. Miroslav Marko
 • 5.C   Ing. Zuzana Štreitová
 • 6.A   Silvia Brosková
 • 6.B   Mgr. Katarína Nemcová
 • 6.C   Mariana Rolná
 • 7.B   Yvonna Výravová
 • 7.C   Nadežda Kubová, Dušan Macko
 • 8.A   Ivana Baranová 
 • 8.B   Monika Böhmerová
 • 9.A   Miroslava Záhuracová
 • 9.B   Mgr. Elena Antolová
 • 9.C   Ing. Miriam Droppová

 

Tlačiva

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov Stiahnuté: 18x | 16.08.2017

Rozpočty

Rozpočet rady 2015 - 2016 Stiahnuté: 24x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2014 - 2015 Stiahnuté: 22x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2013 - 2014 Stiahnuté: 23x | 16.08.2017

Rozpočet rady 2012 - 2013 Stiahnuté: 24x | 16.08.2017

Stránka

 • 1