Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 271x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán práce 2017/2017 Stiahnuté: 86x | 07.12.2017

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 81x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 131x | 16.08.2017

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov