Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 593x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 773x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 240x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 315x | 16.08.2017

Zápis

Dotazník Stiahnuté: 145x | 14.03.2019

Prijatie do ZŠ

Príloha k žiadosti o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 72x | 09.05.2019

Žiadosť o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 54x | 09.05.2019

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ - I. a II. stupeň Stiahnuté: 12x | 21.08.2019

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov