Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 323x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 134x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 100x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 151x | 16.08.2017

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov