Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 408x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 472x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 154x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 228x | 16.08.2017

Zápis

Dotazník Stiahnuté: 6x | 14.03.2019

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov