Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 28x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán práce školy 2013/2014 Stiahnuté: 53x | 16.08.2017

Plán práce školy 2012/2013 Stiahnuté: 12x | 16.08.2017

Plán práce školy 2011/2012 Stiahnuté: 15x | 16.08.2017

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2014/2015 Stiahnuté: 15x | 16.08.2017

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2013/2014 Stiahnuté: 9x | 16.08.2017

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2012/2013 Stiahnuté: 11x | 16.08.2017

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2011/2012 Stiahnuté: 12x | 16.08.2017

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2010/2011 Stiahnuté: 13x | 16.08.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 13x | 16.08.2017

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov