Obsah

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne a stredné nižšie vzdelávanie Stiahnuté: 465x | 16.08.2017

Ročný plán

Plán hlavných úloh 2018/2019 Stiahnuté: 569x | 02.10.2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 190x | 07.12.2017

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva Stiahnuté: 260x | 16.08.2017

Zápis

Dotazník Stiahnuté: 54x | 14.03.2019

Prijatie do ZŠ

Príloha k žiadosti o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 6x | 09.05.2019

Žiadosť o prijatie do ZŠ Stiahnuté: 2x | 09.05.2019

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ - II. stupeň Stiahnuté: 0x | 19.05.2019

Zápisný lístok do ŠJ - I. stupeň Stiahnuté: 0x | 19.05.2019

Stránka

  • 1

 

Zverejňovanie dokumentov