Obsah

Oznam pre rodičov

Typ: ostatné
ŠJ

Dňa 20.6.2019 nadobudlo platnosť nové všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

Nákup potravín pre školské jedálne je zaradený do 2. finančného pásma:

ZŠ I. stupeň: obed 1,15€ + réžia 0,10€ = 1,25€

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,05€ na jeden obed.

ZŠ II. Stupeň: obed 1,23€ + réžia 0,10 € = 1,33 €

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,13€ na jeden obed.

Do 25.8.2019 je nutné zaplatiť zálohovú platbu na základe podpísaného zápisného lístka. V prípade zodpovedného odhlasovania, je zálohová platba vratná na konci školského roku.

Doplatok na stravu môžete uhradiť aj jednorázovo na celý školský rok: I. stupeň 10€

II. stupeň 26€

 

SUMA SPOLU pre 1. stupeň: 51,80€ (41,80€ + 10€)

SUMA SPOLU pre 2. stupeň: 69,20€ (43,20€ + 26€)

(POZN.: Možno uhradiť po dohode s vedúcou ŠJ v 3 splátkach,

prvá splátka do 25. 8. 2019)

Prosím rodičov o zodpovedné odhlasovanie obedov, ak sa žiak  nezúčastní vyučovania.

Dotácia platí iba pre dieťa, ktoré je účastné na vyučovaní. Neodhlásené a neodobraté obedy hradí rodič zo zálohovej platby.

Odhlasovanie je možné deň vopred do 14.00 cez internet, na telefónnom čísle školskej jedálne, alebo osobne.

V prípade ochorenia dieťaťa počas noci je možné odhlásiť obed do 6,30 ráno iba telefonicky.

Prístup na internet na odhlasovanie stravy a kontroly odoberania stravy žiaka je možné vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel.čísle 5524990

Vedúca školskej jedálne: Hatalová Marta


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 8. 2019 18:30
Autor: