Obsah

OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE

Typ: ostatné
OSLAVA EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE 1V súčasnej dobe by sa človek nezaobišiel bez ovládania jednej, prípadne niekoľkých cudzích rečí. Cudzí jazyk je nástroj, pomocou ktorého spoznávame nových ľudí, rôzne kultúry, prispieva tiež k rozvoju našej osobnosti a umožňuje nám plnšie vychutnávať a chápať svet, v ktorom žijeme.
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je vyvolať u ľudí, hlavne u detí, záujem, aby sa učili viac jazykov.
Tento rok, dňa 26.septembra, sa aj naša Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov z druhého stupňa, rozhodla zorganizovať oslavu EDJ. Počas tohto dňa sa žiaci 6. ročníkov oboznámili s kultúrou, pamiatkami, významnými osobnosťami a mnohými ďalšími zaujímavosťami vybraných krajín. Žiaci sa vystriedali v 3 učebniach, jedna predstavovala Rusko, druhá Nemecko a tretia Veľkú Britániu. Tento deň prebiehal formou rovesníckeho vzdelávania, pri ktorom starší žiaci prezentovali seba a svoje vedomosti a zručnosti v používaní cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú. V každej učebni čakali šiestakov ich spolužiaci z 8. a 9. ročníkov, ktorí im prostredníctvom prezentácií, hier, pesničiek a interaktívnych aktivít priblížili spomínané krajiny. Navyše, v každej učebni bola pre žiakov pripravená aj ochutnávka jedál typických pre dané krajiny.
Reakcie našich žiakov na tento netradičný deň boli pozitívne, čo nás veľmi teší. Veríme, že sa nám podarilo vzbudiť v nich záujem a chuť učiť sa cudzie reči.
Na záver by sme sa chceli poďakovať žiakom 8. a 9., ktorí nám pomohli pri príprave a realizácií EDJ, našim šiestakom za výbornú atmosféru počas tohto dňa a pozitívnu spätnú väzbu a v neposlednom rade našim kolegom s kolegyniam za ich ústretovosť a ohľaduplnosť počas akcie.


Vytvorené: 4. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2018 09:52
Autor: