Obsah

3.B v SMOPaJ

Typ: ostatné
Biodiverzita

Biodiverzita alebo biologická diverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj zásahy človeka. Biologická diverzita predstavuje rôznosť života. Znečistenie prírody, ťažba dreva, odvodnenie... Tým všetkým človek vo veľkej miere prispel k poklesu biodiverzity. Na celom svete dochádza k vymieraniu vzácnych druhov živočíchov. Žiaci z našej školy v spolupráci so SMOPaJ sa zúčastnili prednášky o biodiverzite, súčasťou ktorej bolo spoznávanie rastlín, vysadenie úžitkového záhonu a ďalší deň pripravili na konci náučného chodníka, ktorý vedie na Háj-Nicovô úkryt pre drobné živočíchy - Hmyzí hotel.


Vytvorené: 18. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 21:36
Autor: