Obsah

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

bola otvorená v roku 1978. Od roku 1979 existujú v škole športové triedy zamerané na ľadový hokej, v ktorých vyrástlo veľa kvalitných ligových hráčov, dokonca aj reprezentantov.... Viac o škole

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

 

Správy

OZNAM ŠKD

Dňa 13. 12. 2018 (štvrtok) bude prevádzka ŠKD do 15.00 hod.

Detail

Grantový projekt Smart región - Vzdelávanie 2018

V rámci grantového projektu Smart región - Vzdelávanie 2018, ktorý vyhlasuje Nadácia Kia Motors Slovakia bola naša škola úspešná v projekte - Technická dielňa.

Detail

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku šk. r. 2018/2019 1

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku šk. r. 2018/2019

Pozn.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Detail

TESTOVANIE T5 – 2018

V tomto školskom roku 2018 / 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320 / 2008 Z.Z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov, jeho vedomostiach a zručnostiach z testovaných predmetov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 Termín testovania: 21. november 2018 (streda) Testované predmety: matematika a slovenský jazyk Čas riešenia testov: 60 minút – matematika – 30 úloh 60 minút – slovenský jazyk – 30 úloh Testovanie sa uskutoční v papierovej podobe. Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro Nepovolené pomôcky: MAT- pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra SJL – výpisky, učebnice, študijné materiály Pokyny: - do 7,40 hod. príchod do školy - doniesť písacie potreby, prezuvky, desiata - rozdelenie žiakov do tried - 8,00 hod. začiatok testovania - matematika - 9,25 – 9,45 hod. – prestávka - 9,45 hod. testovanie – slovenský jazyk - 11,10 hod. ukončenie testovania Žiaci so ZZ – ukončenie testovania 11,40 hod.

Detail

Riaditeľské voľno pre žiakov 6. a 9. ročníka

Z dôvodu testovania žiakov piateho ročníka riaditeľka školy Mgr. Alena Ridzoňová udeľuje dňa 21. 11. 2018 /streda všetkým žiakom 6. a 9 . ročníka ( 6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.C) riaditeľské voľno. Žiadame rodičov, aby svojim deťom potvrdili podpisom na návratke písomné oznámenie o udelení riaditeľského voľna.

Detail

Kalendár akcií

Zvonenie

Hodina Začiatok Koniec
0. 6:45 7:30
1. 7:40 8:25
2. 8:35 9:20
3. 9:35 10:20
4. 10:30 11:15
5. 11:25 12:10
6. 12:20 13:05
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10
10. 16:20 17:05